LIFE LiveAdapt - novatoriškų gyvulių auginimo technologijų pritaikymas prie klimato kaitos

LIFE17 CCA/ES/000035

Klimato kaita daro didelį neigiamą poveikį žemės ūkiui, ypač Pietų Europoje. Padidėjusi temperatūra ir kritulių pokyčiai (ilgesni sausumo periodai ir gausesni krituliai) daro žalingą poveikį šio regiono ūkininkų gyvuliams. Pagrindinė nustatyta žala: gyvūnų patiriamas šiluminis stresas, kuris sumažina jų produktyvumą ir padidina eksploatavimo išlaidas, nes ūkininkai turi užtikrinti tinkamas gyvenimo sąlygas; prastesnės ganyklos dėl intensyvių karščio bangų, lietaus ir dirvožemio erozijos; sunkesnis vandens pasiekiamumas ir žemesnė jo kokybė; ligų ir kenkėjų, su kuriais susiduria gyvuliai, pokyčiai; didesnė rizika rūšims, kurios nėra pajėgios prisitaikyti.

Klimato kaita neigiamai paveiks daugumą agroekosistemų ir, jei regionai, kuriuose tai vyksta, negalės pritaikyti gyvulių valdymo sistemų, tai kels rimtą grėsmę vietos biologinei įvairovei, žmonių sveikatai, gyvūnų sveikatai, ekologiniam turizmui, išteklių efektyvumui ir produkcijos kokybei.

Projekto „LIFE LiveAdapt“ metu bus siekiama parodyti novatoriškas gyvulių auginimo technologijas, pritaikytas prie klimato kaitos padarinių. Tai apims patobulintų vandens surinkimo sistemų išbandymą ir naudojimą bei geresnį gyvulių valdymą naudojant aukštesnės kokybės ganyklas. Tokiu būdu projekto metu bus nustatytos, pritaikytos ir perduotos geriausios praktikos, įvestos kovojant su klimato keliama rizika gyvuliams Pietų Europoje. Novatoriška gyvulių auginimo technologija apims atliekų tvarkymą, agrarinę miškininkystę, energijos vartojimo efektyvumą, energijos gamybą, dykumėjimą, gyvūnų sveikatą ir biologinės įvairovės praturtinimą.

Galutinis tikslas yra apibrėžti naujoviškus verslo modelius, skirtus plačiam gyvulių naudojimui, pritaikytus ateities klimato scenarijams. Bus bendradarbiaujama su kitais sektoriais, tokiais kaip turizmas. Šiuo tikslu siekiama toliau skatinti aplinkai nekenksmingas ir aukštos kokybės prekes, turinčias pridėtinę vertę rinkoje, taip pat trumpą maisto grandinės paskirstymą ir vartotojų elgsenos pokyčius. Projekte planuojama mokyti ir konsultuoti ūkininkus apie efektyvaus pritaikymo gyvulių auginimo technologijas ir jų naudojimą, taip pat sukurti atvirą ir dinamišką mokymosi platformą. Taigi projektas prisidės įgyvendinant ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategiją kartu su Europos kaimo plėtros ir energijos vartojimo efektyvumo politika.

Laukiami rezultatai: patvirtinta efektyvaus vandens surinkimo, tvarkymo ir naudojimo sistema. Bus sukurtas gyvūnų ir ganyklų sveikatos gerinimo vadovas, patvirtintas patikrintomis, naujoviškomis praktikomis. Suinteresuotosioms šalims Ispanijoje, Portugalijoje ir Prancūzijoje bus perduota 30 geriausių patvirtintų praktikų. Plačiai gyvulininkystei bus pritaikyti penki naujoviški verslo modeliai.

Bus siekiama 70% sumažinti vandens išgaravimą iš vandens atsargų (pvz., ūkio tvenkinių) bei pagerinti ganyklų kokybę 10 ekstensyvių ūkių, sustiprinti vietinės faunos populiacijas (pvz., vietinius mėšlo vabalus ir žemės kirminus) 10 ekstensyvių ūkių. Bandomuosiuose ūkiuose bus sumažintos CO emisijos 10 %. Be to, bus pagerintas vandens ir atliekų tvarkymas, biologinė įvairovė, ganyklos, dirvožemis ir CO saugojimo pajėgumai, sumažintas energijos suvartojimas, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai ir išlaidos daugiau nei 50 ūkių po projekto pabaigos.

Projekto aprašas