LIFE EcoTimberCell - klimato kaitos švelninimas mažinant pastatų energijos suvartojimą

LIFE17 CCM/ES/000074

Pastatai sunaudoja net 40 % visos Europos Sąjungai reikalingos energijos. Įprastos statybinės medžiagos turi didelį ekologinį pėdsaką, susijusį su dideliu energijos suvartojimu ir atliekų gamyba. Šiuo metu konkurencingi medienos gaminiai, turintys nedidelį poveikį aplinkai ir mažai atliekų, rinkoje nėra labai svarbūs, o mediniai namai yra žymiai brangesni nei įprasti būstai. Be to, dauguma miškų Europos regione Galicijoje ir Šiaurės Portugalijoje nėra tvariai tvarkomi dėl didelės išlaidų naštos. Be to, maža iš šių miškų gautų medienos produktų pridėtinė vertė trukdo investicijoms į tvarų miškų valdymą.

Pagrindinis projekto „LIFE EcoTimberCell“ tikslas - prisidėti prie klimato kaitos švelninimo mažinant pastatų energijos suvartojimą ir skatinti tvarų miškų valdymą.

Konkretūs projekto tikslai yra šie: Sumažinti energijos sąnaudas, susijusias su konstrukcinių elementų gamyba bei energijos poreikį naudojant pastatą. Taip pat sumažinti atliekų, susijusių su statybomis, kiekį ir dėl to sumažinti atliekų apdorojimui sunaudojamos energijos kiekį. Tuo pačiu padidinti vietinės medienos pridėtinę vertę kuriant įvairius technologinius produktus, pritaikytus pastatuose. Projekto metu bus remiamas miškininkystės sektorius, didinant vietinės sertifikuotos medienos paklausą ir skatinant tvarią miškininkystę. Taip pat bus skatinami aplinkai nekenksmingų natūralių klijų naudojimo komponentai, kurių pagrindas yra ligninas, kaip alternatyva potencialiai kenksmingoms cheminėms medžiagoms.

Projektas prisidės prie Atliekų pagrindų direktyvos ir pastatų energinio efektyvumo direktyvų, taip pat 2020 m. Europos klimato ir energetikos paketo, 2030 m. Europos klimato ir energetikos pagrindų ir 2050 m. mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos tikslų.

Laukiami rezultatai: Struktūrinių „EcoTimberCell“ pastato elementų („Cells, EcoTimberCell“, „EcoTimberCell+“, konstrukcinių sistemų „ETC Frame“ ir „ETC Box“ bei modulinių architektūrinių sistemų „ETC Home“) gamyba, kuri leis pasyvaus korpuso pastatų apvalkalus pastatyti su didesne šilumos izoliacija nei kiti statybiniai gaminiai, bet mažesne kaina. Projekto metu bus sukurta prekės ženklo „EcoTimberCell Products“ rinkodara bei gauti aplinkosaugos sertifikatai. Bus sukurta nauja įmonė, kuri gamins ir prekiaus ETC produktais, o projekto pabaigoje bus parduoti ne mažiau kaip šeši namai. Planuojama, kad atliekų kiekis vienam ETC mediniam namui bus sumažintas 3 255 kg/m2 lyginant su namu, pagamintu iš betono/plytų. Taip pat bus sumažintas išmetamas CO2 kiekis 44 tonomis statant vieną tokį namą, o jį naudojant papildomai - 1,1 tona per metus, palyginus su įprastiniu namu. Planuojama, kad žaliavos, sunaudotos metrui ETC sijos pagaminti, kaina išaugs nuo 4 iki 8 EUR rinkoje. Projekto pabaigoje tvariai tvarkomo miško plotas padidės iki 45 ha.

Projekto aprašas