LIFE ZEROGWP - dvigubo ortakio gyvenamasis oro kondicionierius su beveik nuliniu natūraliu šaltnešiu

LIFE17 CCM/IT/000026

Hidrofluorangliavandenilių (HFC) šaltnešiai naudojami įvairiose šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo ir šaldymo įrangose. Tačiau patekę į atmosferą HFC turi didelį globalinio atšilimo potencialą (GWP). Siekiant išspręsti šią problemą, Europos reglamente Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų reikalaujama, kad iki 2030 m. jų vartojimas būtų laipsniškai sumažintas 80 proc. ir būtų pakeisti mažai GWP turinčiomis alternatyvomis, pavyzdžiui, angliavandeniliais (HC). Šaltnešio R290 (propano) GWP yra lygus nuliui ir laikomas puikia alternatyva naudoti mažose hermetiškose sistemose. Tačiau dėl reikalingo šaltnešių kiekio ir su jo degumu susijusių problemų (ES standartas EN 378) R290 naudoti standartiniuose oro kondicionieriuose šiuo metu nėra įmanoma.

Pagrindinis projekto ZEROGWP tikslas yra pademonstruoti novatorišką oro kondicionavimo sistemą, kuri yra visiškai saugi ir komerciškai gyvybinga. Dvigubo kanalo (DD) technologija naudoja R290, kad būtų pasiektas labai geras aplinkosauginis veiksmingumas.

Konkretūs projekto tikslai: industrializuoti pirmąją „DD-AC R290“ sistemą, atliekant išankstinę serijinę gamybą ir techninį patikrinimą. Bus pademonstruotas naujojo oro kondicionieriaus našumas vykdant plačią lauko bandymų kampaniją trijose Europos šalyse (Italijoje, Čekijoje ir Slovakijoje). Sistemos konstrukcija bus patobulinta, kad būtų sumažinta degių HC šaltnešių naudojimo rizika, taip padidinant šaltnešio apkrovą nepakenkiant saugumui. Bus pademonstruotas naujo produkto aplinkosauginis efektyvumas ir sąnaudų tvarumas, atliekant LCA ir LCC analizę. Technologiją bus siekiama platinti visoje Europoje. Bus didinamas informuotumas apie naujausias mažo anglies dioksido kiekio gyvenamųjų namų oro kondicionavimo technologijas. Be to, projektu bus siekiama prisidėti prie Europos dujų reguliavimo tikslų ir sumažinti oro kondicionavimo sistemų išmetamą ŠESD kiekį.

Laukiami rezultatai: projekto metu įdiegus 60 novatoriškos sistemos vienetų planuojama sutaupyti 24 tonas CO2, palyginus su įprastomis technologijomis. Bus parengtas naujos kintamosios srovės sistemos industrializavimo ir komercinio naudojimo verslo planas. Vietos ir ES politikos formuotojams bus prieinami apčiuopiami rezultatai apie DD-AC sistemų saugos veiksmingumą.

Projekto aprašas