LIFE CoWaCo - buitinių ir organinių atliekų perdirbimas

LIFE17 ENV/DE/000267

Norint pereiti prie žiedinės ekonomikos, atliekas reikia paversti naudingais produktais. Tai reiškia, kad iš organinių atliekų (komunalinių, buitinių, sodo, nuotekų dumblo), popieriaus, medienos, naudotų tepalų, dažų ir organinių cheminių medžiagų išgaunami vertingi angliavandeniliai, vanduo ir kiti ištekliai. Tokiu būdu sumažinant deginamų atliekų kiekį.

Projekto „LIFE CoWaCo“ metu Rendsburge, Šiaurės Vokietijoje bus sukurtas beveik nulinės emisijos prototipas, kad biodujos ir drėgnos liekanos (nuotekų dumblas, mėšlas) būtų perdirbamos į sieros neturinčius, anglies požiūriu neutralius, aukštos kokybės pirminius produktus (degalus, tepalus ir tirpiklius) ir pelningus šalutinius produktus (trąšos ir vanduo). Tai sumažins deginamų atliekų kiekį, užkirs kelią dirvožemio, oro, klimato, požeminio vandens ir išteklių žalingam poveikiui. Prototipas bus optimizuotas, kad atitiktų produktų kokybės standartus. Tai sukurs naują rinkos potencialą esamoms kanalizacijos, atliekų šalinimo ir nuotekų tvarkymo įmonėms bei žaliavų tiekėjams. Projektas padės įgyvendinti ES efektyvaus išteklių naudojimo planą ir Biokuro direktyvą.

Laukiami rezultatai: maždaug 900 tonų (sausos medžiagos) dumblo ir 675000 kubinių metrų biodujų bus paversta į CO2 neutralų dyzeliną, kitus angliavandenilius (pvz., tirpiklius, tepalus) ir 710 tonų koncentruotų trąšų, taip pat daugiau kaip 3700 kubinių metrų vandens kaip šalutinio produkto. Tokiu būdu bus sumažinti anglies dioksido išmetimai (1055 tonos), sumažinta oro tarša (azoto oksido išmetimas 12% mažesnis, kietųjų dalelių išmetimas 24% mažesnis). Galutiniai produktai bus sertifikuoti komerciniam naudojimui.

Projekto metu bus sukurtos devynios darbo vietos. Bus parengtas verslo planas ir užmegzti kontaktai su 80 potencialių verslo partnerių visoje ES.

Projekto aprašas