LIFE NEXUS - vandens ciklo tvarumo didinimas miestuose: energijos gavyba vandens pramonėje naudojant mikrohidroenergijos technologiją

LIFE17 ENV/ES/000252

Vanduo ir energija yra du svarbiausi XXI amžiaus ištekliai. Dėl demografinių pokyčių, ekonomikos augimo ir neišvengiamai išaugusios paklausos miestuose šis vandens ir energijos ryšys artimiausiu metu taps kritiniu. Jungtinių Tautų duomenimis, 2014 m. 54 proc. pasaulio gyventojų gyveno miesto teritorijose; tikimasi, kad iki 2050 m. gyventojų skaičius miestuose išaugs iki 66 proc.

Europos hidrologinio planavimo politika tradiciškai buvo grindžiama vandens išteklių prieinamumo didinimu ir galimybėmis juos reguliuoti. Vandens ciklo miestuose atžvilgiu šie požiūriai lėmė laipsnišką išteklių išeikvojimą (per daug išnaudotų vandeningųjų sluoksnių), pablogėjo vandens kokybė, buvo pažeistos vandens ekosistemos ir kilo konfliktų tarp konkuruojančių vartotojų. Pastaraisiais metais vandens ir nuotekų valymo operatoriai visoje Europoje buvo priversti naudoti daug energijos reikalaujančius procesus, nes buvo pakoreguoti vandens kokybės įstatymai.

Projekto „LIFE NEXUS“ metu bus pademonstruotos mikrohidroelektrinių galimybės atkurti neišnaudotą energiją, susidarančią iš gausaus slėgio arba kinetinės energijos esamuose miestų vandens tinkluose. Projekto metu bus įdiegta mikrohidroenergijos technologija (energijos generavimas ir energijos valdymas) ir 15 mėnesių ji bus išbandyta „Porma“ geriamojo vandens valymo įrenginiuose Ispanijos Leono mieste. Ji taip pat parengs pirmąjį Europos mikrohidroenergijos potencialo miesto vandens ciklu aprašą ir įvertins techninį ir ekonominį technologijos panaudojimo potencialiose vietose galimybes. „LIFE NEXUS“ programoje dalyvauja apie 40 suinteresuotųjų šalių iš Belgijos, Airijos, Lietuvos, Nyderlandų, Lenkijos, Ispanijos ir Jungtinės Karalystės.

Laukiami rezultatai: per metus bus pagaminama 215 MWh atsinaujinančios elektros energijos, gaunamos iš slėgio mažinimo vožtuvo, esančio prie geriamojo vandens valymo įrenginio įėjimo. Mikrohidroelektrinės įrenginys patenkins visus valymo įrenginių energijos poreikius, todėl bus sutaupoma 100 proc. šiltnamio efektą sukeliančių dujų, t.y. 140 t CO2 ekvivalento per metus. Vandens nuotėkį valymo įrenginiuose planuojama sumažinti 0,5 % arba daugiau kaip 42 000 m3 per metus, nes pagerės slėgio kontrolė. Bus nustatyta mažiausia mikrohidroelektrinės galia, kurios atsipirkimo laikas yra trumpesnis nei 10 metų, skirtingose ​​šalyse. Tikimąsi, kad sėkmingas mikrohidroenergijos techninis ir ekonominis pagrįstumas leis valdžios institucijoms padidinti vandens tiekimo konkurencingumą miestuose ir pagerinti tvarumą.

Šio projekto vienas iš partnerių yra Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija.

Projekto aprašas