LIFE ReNaturalNZEB - nulinės energijos pastatai

LIFE17 ENV/ES/000329

Statybos sektorius yra vienas iš didžiausių išteklių vartotojų ES. Kiekviename pastatų gyvavimo ciklo etape, pradedant žaliavų gavyba, statybinių medžiagų gamyba, statyba, naudojimu ir priežiūra, sunaudojama daug energijos ir gamtos išteklių. Pastatai sudaro didžiausią visos suvartojamos energijos dalį ES ir net 35% regionų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Atsižvelgdami į naujausią planą, kaip sukurti efektyviai išteklius naudojančią Europą, Pastatų energinio naudingumo direktyvą ir ES energijos vartojimo efektyvumo direktyvą, nacionalinės valdžios institucijos ir Europos statybų sektorius ieško medžiagų ir technologijų, kad sumažintų išteklių sunaudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus.

Projekto LIFE ReNaturalNZEB tikslas - parodyti ir skatinti beveik nulį energijos naudojančių pastatų sprendimus, susijusius su ES statybos standartu, reikalaujančiu išskirtinai aukšto energinio naudingumo. Dešimt naujų statybų ir atnaujinimo darbų Ispanijoje ir Portugalijoje sumažins jų anglies pėdsaką ir statybos sąnaudas, statybines medžiagas pakeisdami aplinką tausojančiomis alternatyvomis. Projekto partneriai priims ekologiškus kriterijus ir žiedinės ekonomikos metodus, kai šie komponentai gaunami iš natūralių ir perdirbtų medžiagų, kurios sveria vidutiniškai perpus mažiau nei jų analogai pramonėje. Tikimasi, kad pakeitimas sumažins energijos poreikį pastatuose iki 80% palaikant Energijos vartojimo efektyvumo ir Pastatų energinio naudingumo direktyvose nustatytus tikslus. Projektas organizuos renginius ir parengs statybos gaires, kad pastatų sektoriaus specialistai ir plačioji visuomenė būtų geriau informuoti apie aplinkos ir finansinę naudą, kurią gali suteikti nulinės energijos pastatai.

Laukiami rezultatai: įdiegti 10 prototipinių technologijų, pagrįstų natūraliomis ir perdirbtomis medžiagomis, naujuose ir atnaujintuose pastatuose. Taip pat projekto metu bus siekiama sumažinti 60 proc. dešimtyje bandomųjų statomų ar rekonstruojamų pastatų, numatytą išmetamą CO2 kiekį bei sumažinti pastatų energijos poreikį Portugalijoje ir Ispanijoje nuo 100 iki 20 kWh/m per metus. Taip pat numatoma sumažinti statybų atliekas perpus palyginus su Portugalijos ir Ispanijos standartais. Bus sukurta 10 darbo vietų, susijusių su ekologiškų technologijų kūrimu ir pritaikymu. 1500 technikų ir 500 statybininkų bus apmokyti projektuoti ir statyti beveik nulinės energijos pastatus. Bus siekiama patvirtinti natūralių ir perdirbtų medžiagų naudojimo statybos sektoriuje taisykles. Atlikti tris aplinkosaugos ir ekonominius tyrimus dėl natūralių ir perdirbtų medžiagų pagrįstų technologijų gyvybingumo statybos sektoriuje. Bus organizuojami seminarai, praktiniai užsiėmimai ir ekspertų kursai bei parengti gaires visuomenei, kad būtų padidintas supratimas apie statybų sektoriuje gamtinėmis ir perdirbtomis medžiagomis pagrįstas technologijas.

Projekto aprašas