LIFE PHIPP - Popieriaus ir kanapių izoliacijos bandomoji gamyba

LIFE17 ENV/LV/000335

2014 m. Europoje buvo realizuota 235 milijonai kubinių metrų izoliacinės medžiagos. Tikimasi, kad iki 2022 m. šių medžiagų rinka išaugs daugiau kaip 3 %. Mineralinė vata yra nebrangi medžiaga, kurią lengva transportuoti, tačiau mažai jos yra perdirbama: daugiau nei 90 % šalinama sąvartynuose.

Projektas „LIFE PHIPP“ (Latvija) pademonstruos naujos rūšies pastatų izoliacinės medžiagos, pagamintos iš perdirbto popieriaus ir kanapių pluošto, naudą aplinkai ir ekonomiškumą. Nauja izoliacinė medžiaga bus lengvai naudojama, o struktūra ir šilumos izoliacijos savybės panašios į mineralinės vatos savybes. Kiti privalumai: sukurta izoliacinė medžiaga neapsunkins kvėpavimo, neturės neigiamo poveikio sveikatai, be to, ją bus galima perdirbti. Produktas bus maždaug trečdaliu pigesnis už natūralaus pluošto izoliacinę medžiagą. Jis bus pristatomas mažmeninių statybinių medžiagų parduotuvėse, todėl jis bus prieinamas visiems namų savininkams. 

Šis LIFE projektas atitinka ES žiedinės ekonomikos veiksmų plano (angl. EU Circular Economy Action Plan) tikslus: projekte numatyti veiksmai apima vertės grandinę ir užtikrina antrinių žaliavų, atliekų naudojimą kitose pramonės šakose ar vertės grandinėse. 

Numatomi projekto rezultatai: užtikrintas stabilus gamybos procesas, galintis pagaminti 250 kubinių metrų per dieną izoliacinių kilimėlių, kurie gali padengti 7 % mineralinės vatos izoliacijos rinkos Latvijoje. Bandomojo įrenginio, kuris gamins skirtingas mišriąsias izoliacines medžiagas, numatoma eksploatavimo trukmė - bent 10 metų. Projekto metu bus išbandyti nauji deriniai bei pateikta demonstravimo medžiaga skirtingoms rinkoms ir taikomoms medžiagoms. Bus gauti reikalingi sertifikatai ir ekologinis ženklinimas Latvijoje bei trijose pagrindinėse rinkose – Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje ir Suomijoje. Sukurta izoliacinė medžiaga bus įrengta demonstraciniuose pastatuose visose keturiose šalyse. Taip pat bus parengtos žaliųjų pirkimų specifikacijos ir techninė informacija apie perdirbto popieriaus ir kanapių izoliacinių medžiagų projektavimą, įrengimą, naudojimą bei eksploatacijos pabaigą kiekvienai iš keturių tikslinių rinkų. Gamybos procesas bei naujas produktas bus pristatytas ne mažiau kaip 50 organizacijų Europoje, įskaitant potencialius technologijų platintojus, izoliacinių medžiagų gamintojus, makulatūros surinkėjus ir perdirbėjus, inžinierių ir architektų asociacijas.

Projekto aprašas