LIFE GreenShoes4All - batų ekologinis projektavimas ir perdirbimas

LIFE17 ENV/PT/000337

2016 m. Europos avalynės pramonė išmetė maždaug 10 milijonų tonų CO2 ir 500000 tonų atliekų. Maždaug trečdalis batų gamintojų išmestų žaliavų yra polimerai, kuriuos šiuo metu sunku perdirbti. Šiuo metu avalynės pramonės gamintojai nesutaria dėl kiekybinio ekologiškos gamybos apibrėžimo. ES taisyklės siekia harmonizavimo, kad būtų geriau informuojami vartotojai ir saugoma aplinka, tačiau esamos priemonės, visų pirma gyvavimo ciklo vertinimas, ekologiniai ženklai ir anglies pėdsako skaičiavimai, netinkami avalynės sektoriui ir jas sunku įgyvendinti. Neturėdami universalių tikslų, batų gamintojai stengiasi parduoti ekologiškus tvarių prekių sertifikatus. Viso sektoriaus standartai, pagrįsti apčiuopiamais skaičiais ir aiškiomis ženklinimo schemomis, galėtų padėti atverti aplinką tausojančios avalynės rinką, sumažinti naštą sąvartynuose ir sušvelninti sektoriaus išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Projekto „LIFE GreenShoes4All“ metu siekiama pateikti aiškią informaciją ir tikslius matavimus apie avalynės gaminių poveikį aplinkai, kaip nustatyta Direktyvoje 2013/179/ES dėl bendrų metodų, skirtų matuoti ir pranešti apie gaminių gyvavimo ciklą, ir jų taikymo. Projekto metu bus įdiegta „Product Environmental Footprint“ metodika, padėsianti batus gaminančioms įmonėms įvertinti savo gaminių aplinkosauginį veiksmingumą. Pagal Europos efektyvaus išteklių naudojimo gaires, metodika apims tiekimo grandinės veiklą nuo žaliavų gavybos ir gamybos pramonėje iki produktų naudojimo ir atliekų tvarkymo.

Didesnis žaliavų, plastiko atliekų ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo sričių skaidrumas galėtų padėti skatinti novatorišką ekologinį dizainą avalynės pramonėje, sustiprinti pasitikėjimą aplinkosauginio veiksmingumo matavimais ir atverti ekologiškesnių gaminių rinką.

Laukiami rezultatai: įgyvendinti pirmąjį ES avalynės sektoriaus įmonėms skirtą produktų aplinkosauginio pėdsako taisyklių (PEFCR) projektą. Bus patvirtinti tvarūs plastiko perdirbimo verslo modeliai avalynės sektoriuje. Naujai pagamintuose produktuose perdirbtos medžiagos sudarys 20–60%. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, išmetamas naujų batų gamybos procesų metu, bus sumažintas 15%. Batų gamyboje polimerų atliekų kiekiai bus sumažinti daugiau nei 70%. Bus siekiama skleisti projekto rezultatus visoje avalynės pramonėje ir didinti vartotojų supratimą apie ekologiškesnės gamybos aplinkos galimybes.

Projekto aprašas