LIFE CEPLAFIB – elastingos medžiagos sukūrimas iš plastiko atliekų ir laikraštinio popieriaus

LIFE17 ENV/SI/000119

2018 m. Europoje plastiko atliekų buvo surinkta 29,1 mlj. tonų, iš jų perdirbta tik 32,5 proc. Daugiau nei 8 milijonai tonų plastiko patenka į pasaulio jūras ir vandenynus, o tai daro žalingą poveikį jūrų aplinkai. Tuo tarpu popieriaus perdirbimas Europoje siekia net 72 proc. Yra žinoma, kad 1 tona perdirbto popieriaus leidžia sutaupyti 17 medžių, 26500 litrų vandens ir 682 galonas alyvos. TESCO atstovė Vesna Zepic Bogataj teigia, kad „popieriaus ir plastiko perdirbimą galima padidinti net 40 procentų, tuo pačiu sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Labai svarbu, kad perdirbtas plastikas patenkintų rinkos poreikius ir sukurtų pridėtinę vertę".

Projekto „LIFE CEPLAFIB“ metu buvo siekiama pagaminti naują medžiagą pavadinimu CEPLAFIB, skirtą pakavimo, automobilių ir statybos pramonei. Tai bus gaminama iš neraugintos plaušienos (iš perdirbtų laikraščių), perdirbto polipropileno ir didelio tankio polietileno. Projekto „LIFE CEPLAFIB“ tikslas yra parodyti, kad naują medžiagą galima pagaminti už konkurencingą kainą ir kad ji tinka išplėstinėms gamybos technologijoms, tokioms kaip terminis formavimas ir liejimas. Projekte dalyvaus partneriai iš keturių šalių (Slovėnijos, Suomijos, Lenkijos ir Ispanijos), atstovaujantys plastiko ir popieriaus perdirbėjus, gamintojus, technologijų tiekėjus ir tyrėjus.

Projekto „LIFE CEPLAFIB“ metu buvo sukurtos naujos perdirbtos medžiagos iš plastiko atliekų ir išmetamų laikraščių popieriaus. Šios gautos kompozicinės medžiagos pasižymi ypatingomis mechaninėmis savybėmis (aukštu elastingumu ir stiprumu). Dėl šių savybių jos gali konkuruoti ar net pakeisti pirminį plastiką. Projekto metu buvo išbandyta apsauginių pakuočių ir stabilių konteinerių gamyba. Taip pat buvo įsitikinta, kad sukurtos specifinės techninės medžiagos yra tinkamos mobilių namelių – karavanų dalims. Projekto „LIFE CEPLAFIB“ metu pritaikius sudėtines medžiagų rūšis, buvo atvertos naujos galimybės pastatų statybos rinkai (jos gali būti lengvai pritaikomos tiek pastatų vidaus, tiek išorės apdailai).

Projektas „LIFE CEPLAFIB“ palaiko ES atliekų prevencijos ir perdirbimo politiką bei Atliekų pagrindų direktyvą, Sąvartynų direktyvą bei direktyvą dėl pakuočių ir pakuočių atliekų. Tai pagerins produkto patvarumą ir perdirbimą, taip pat atitiks Ekologinio projektavimo direktyvos tikslus. Taip pat bus prisidedama prie žiedinės ekonomikos veiksmų plano įgyvendinimo.

Laukiami rezultatai: integravus regeneruotą pluoštą į perdirbtą plastiką, bus gautos elastingos kompozicinės medžiagos. Bus pritaikyta programinė ir gamybinė įranga (antgaliai ir jutikliai) CEPLAFIB medžiagoms gaminti. Planuojama, kad „Omaplast“ pajėgumai gaminti aukštos kokybės perdirbtą plastiką pramoninėms reikmėms išaugs 40% (8 000 tonų). Taip pat 25% išaugs asocijuoto paramos gavėjo „Ecopulp“ pajėgumai, nes bus išgaunama daugiau pluošto iš perdirbto popieriaus. Bus pademonstruotas CEPLAFIB medžiagų pritaikymas pramoninėse pakuotėse, automobilių sektoriuje. Projekto rezultatai bus išmėginti Lenkijos statybų sektoriuje, naudojant projekto metu parengtas gaires ir rekomendacijas. Planuojama 40% sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį palyginus su įprastomis medžiagomis.

Projekto aprašas