Life PlasPLUS - termoplastikų perdirbimas į aukštos kokybės žaliavas

LIFE18 ENV/BE/000368

Termoplastikai sudaro vis didesnę plastiko atliekų dalį Europoje. 2016 m. įvairiuose pramonės sektoriuose, įskaitant automobilių, elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ), sunaudota daugiau nei 26 milijonai tonų. Šiuose dviejuose sektoriuose sunaudojama beveik 15% viso Europoje sunaudojamo plastiko. Sumažinus šių greitai augančių sektorių priklausomybę nuo pirminio plastiko, naudojant antrinį termoplastiką, būtų sumažintas energijos, vandens ir išteklių vartojimas bei sumažintas į sąvartynus išmetimas atliekų kiekis.

Tinkamai atskirti termoplastiniai srautai gali sukurti daug didesnę vertę, tačiau pažangiausi perdirbimo procesai to padaryti negali. Dėl to antriniai termoplastikai, gauti iš smulkintuvų liekanų iš elektros ir elektronikos įrangos atliekų (EEĮA) bei eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ELV), negali atitikti aukštos kokybės, kurios reikalauja automobilių ir elektronikos pramonė.

Projekto „LIFE PlasPLUS“ metu bus siekiama pateikti sprendimą dėl ekonominių termoplastikų ir šalutinių produktų atkūrimo, pradedant heterogeninėmis mišriomis plastikinėmis žaliavomis (ELV ir EEĮ atliekomis) ir gaunant aukštos kokybės žaliavas automobilių ir EEĮ sektoriams.

Projekto metu bus siekiama daugiau kaip 40 % neapdorotų termoplastikų pakeisti trimis naujais antriniais junginiais automobilių ir EEĮ rinkoms. Be to, bus siekiama patvirtinti pagamintų junginių kokybę trijose standartinėse transporto priemonių dalyse ir EEĮ sektoriui. Taip pat atlikti gyvavimo ciklo, socialines bei ekonomines analizes, siekiant patvirtinti koncepcijos naudą aplinkai, ekonominį pagrįstumą bei parengti atkūrimo ir perdavimo planą kaip tvarų verslo modelį kitoms įmonėms visoje Europoje.

Projektas „LIFE PlasPLUS“ prisidės prie Direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių direktyvos ir Sąvartynų direktyvos. Jis taip pat rems ES žiedinės ekonomikos veiksmų planą ir plastikų žiedinės ekonomikos strategiją.

Per vienerių metų parodomąjį laikotarpį bus sukurta daugiau nei 920 tonų aukštos kokybės termoplastinio perdirbto produkto ir tai leis sumažinti daugiau kaip 1 kilotoną CO2 ekvivalento, šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir sutaupyti daugiau kaip 600 000 m3 vandens ir 8 850 MWh pirminės energijos. Bus patvirtintas automatinis rūšiavimo procesas, kuriame naudojamas dirbtinis intelektas ir keičiamo dydžio rūšiavimo technologija, kuri kurs plastikinių kompozicijų ir mokymo algoritmų duomenų bazę. Bus atskirta maždaug 16 tonų antipireno turinčio plastiko, paliekant 100 tonų plastiko atliekų/metus, kurias galima toliau rūšiuoti, perdirbti ir naudoti energijos gamybai.

Projekto aprašas