LIFE CLEANAIRMM - švarūs energijos tiekimo įrenginiai statybose ir miesto priežiūroje

LIFE18 ENV/DE/000054

Mobiliosios mašinos (NRMM), tokios kaip statybinės mašinos, rankiniai įrankiai ir generatoriai, dėl joms taikomų žemų išmetamų teršalų standartų labai prisideda prie miesto taršos kietosiomis dalelėmis (PM), azoto oksidais (NOx) bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų. Išmetimų ribos numatytos Europos Sąjungos reglamente, tačiau ne visi variklių tipai yra įtraukti. Be to, nuostatų vykdymui numatytas ilgas pereinamasis laikotarpis.

ES ir JAV aplinkosaugos institucijos (Europos aplinkos agentūra ir aplinkos apsaugos agentūra) nustatė, kad nepaisant salyginai nedidelio skaičiaus NRMM yra atsakingos už šiuos teršalus: 15–20% viso NOX, 5% - PM2,5, reikšmingą išmetamą CO ir angliavandenilių kiekį. Tačiau elektros energijos tiekimas dažnai reikalingas statybvietėse ir kitose lauko, požeminėse darbo vietose arba atokiose vietovėse, kur sunku gauti elektros energijos. Vietinis be išmetamųjų teršalų baterijomis varomas maitinimo šaltinis gali suteikti šią energiją ir patenkinti reikšmingą, bet realią rinką.

Bendras projekto "LIFE CLEANAIRMM" tikslas yra pasiekti reikšmingą vietinės statybos ir ekologiškos priežiūros išmetamųjų teršalų kiekių sumažėjimą miesto vietovėse ir pakeisti kuro varomus generatorius (dyzeliną/benziną), kurie priklauso nereguliuojamų mašinų klasei. Projektas padės įgyvendinti ES reglamentą 2016/1628 dėl dujinių ir kietųjų dalelių teršalų išmetimo ribų ir ne kelių mobiliųjų mašinų vidaus degimo variklių tipo patvirtinimo. Jis taip pat rems Darbuotojų saugos ir sveikatos pagrindų direktyvą 89/391/EEB.

Laukiami rezultatai: bus pagaminta 100 nešiojamų baterijų maitinimo sistemų (toliau - BPSS), kiekvienoje jų bus po 20 akumuliatorių. Planuojama apmokyti 150 vartotojų ir pateikti dokumentus bei kitą mokymo medžiagą, taip pat gauti BPSS sertifikatus (CE, elektriniai, akumuliatorių bandymai, transportavimas, elektromagnetinė atitiktis/EMS). Bus atlikti įvairių tipų NRMM lauko bandymai, kurių grynoji veikimo trukmė yra maždaug 275 darbo dienos po 275 apkrovos ciklus. Taip pat bus siekiama 100% sumažinti vietinių išmetamųjų teršalų kiekį iš maitinimo šaltinių bandomųjų naudotojų naudojamose vietose ir sumažinti darbuotojų riziką sveikatai. Bus sukurtas naujas ekologiškų pirkimų modelis kartu su Štutgarto miestu. Tuo tarpu kartu su projekto partnere „Husqvarna“ sukurtas naujas elektrinės NRMM nuomos modelis. Taip pat bus padidinta masinė serijinė gamyba kartu su originalios įrangos gamintoju (OEM). Iki projekto pabaigos gauti rezultatai leis pakeisti 30 000 kurą naudojančių generatorių.

Projekto aprašas