LIFE SOLI FOOD WASTE - žiedinės ekonomikos ciklas – puiki alternatyva maisto švaistymui

LIFE18 ENV/FR/000029

Maisto švaistymas reiškia maisto, kuris buvo tinkamas vartoti žmonėms, išmetimą arba alternatyvų (ne maisto) vartojimą. ES naujausiais vertinimais („Fusion“, 2016 m.) nustatyta, kad 20% viso pagaminto maisto yra iššvaistoma. Tai reiškia apie 88 milijonus tonų, 143 milijardus arba 173 kg vienam asmeniui per metus. Skaičiuojama, kad pusė išmetamo maisto galėtų būti suvalgyta.

Maisto atliekos daro didžiulį poveikį aplinkai. Tai sudaro apie 6% viso ES išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir išvaisto gamtos išteklius, tokius kaip žemė ir vanduo.

ES lygmeniu maisto atliekų prevencija yra išskiriama kaip prioritetinė žiedinės ekonomikos paketo bei 2018 m. priimtos Atliekų direktyvos 2018/851 sritis. ES veiksmų planu stengiamasi pasiekti pasaulinio tvaraus vystymosi tikslą - iki 2030 m. perpus sumažinti maisto švaistymą vienam gyventojui mažmeninės prekybos ir vartotojų lygiu bei sumažinti maisto nuostolius maisto gamybos ir tiekimo grandinėse.

2016 m. Prancūzija sukūrė stiprią maisto švaistymo prevencijos teisinę sistemą. Pagrindinė priemonė buvo įpareigoti kiekvieną mažmenininką, turintį didesnį kaip 400 kvadratinių metrų plotą, aukoti neparduotus produktus. Ši priemonė 2018 m. buvo taikoma maisto pramonei bei viešajam maitinimui.

Projektas LIFE SOLI FOOD WASTE siekia prisidėti prie maisto atliekų mažinimo ir socialinės ekonomikos. Projekto metu bus pastatytas pertvarkymo skyrius, kuriame bus galima perdirbti 600 tonų nepanaudotos arba neparduotos duonos ir 500 tonų nepanaudotų ar neparduotų vaisių ir daržovių, siekiant parodyti šios tiekimo grandinės ekonominį pagrįstumą.

Projektas pagerins poveikį aplinkai penkiems pagrindiniams rodikliams (anglis, vanduo, trąšos ir pesticidai,  žemės ūkis). Projektu taip pat siekiama sukurti tvarias užimtumo pozicijas neįgaliesiems. Projekto metu bus paruošta perduoti projekto rezultatus įgyvendinant komunikacijos kampaniją, skirtą esamiems ar būsimiems partneriams (pvz., mažmenininkams, socialinio ir solidaraus ūkio subjektams).

Laukiami rezultatai: didelio masto tvaraus maisto perdirbimo įrenginių demonstravimas. Planuojama sutaupyti 1100 tonų (600 tonų duonos ir 500 tonų vaisių ir daržovių) maisto. Bus sukurtas procesas (naudojami receptai ir vartotojų priimami produktai, rinkodaros planas ir metodai) gyvūnų pašaro gamybai ir pritaikytas neįgaliųjų darbui. Iki 2022 m. planuojama gauti apie 4 mln. pajamų, o pelno (nuostolio) rezultatai išaugs 4%. Planuojama sukurti 22 darbo vietas visai darbo dienai, iš jų 8 psichinę negalią turintiems žmonėms. Bus siekiama perskirstyti dalį sukurtos vertės: 50 tonų produktų atiduoti maisto bankams ir 45000 - nevyriausybinėms organizacijoms, užsiimančioms neįgaliaisiais ir aplinka. Projekto metu bus įgyvendintos 108 visuomenės informavimo kampanijos, kuriomis bus siekiama sumažinti 10% pradinio maisto atliekų susidarymo subjektuose.

Planuojama, kad projekto poveikis aplinkai bus teigiamas, nes bus sutaupyta 236 kg pesticidų (veikliosios medžiagos), 531 mln. litrų vandens, 88 ha žemės ir sutaupyta daugiau kaip 550 tonų CO2. Logistikos procesai bus vykdomi neišmetant anglies dioksido (pvz., projekte planuojama naudoti bioetanoliu varomą sunkvežimį). Bus patvirtintas naujoviškas mažai energijos naudojantis duonos džiovinimo procesas (bus sunaudojama 30% mažiau energijos, palyginus su įprastu įrenginiu).

Projekto metu bus įrengtas demonstracinis padalinys Nante (Prancūzijoje), didelis padalinys Briuselyje (Belgija) ir dar vienas nedidelis – kitoje vietoje Prancūzijoje. Projekto rezultatai per 10 metų: 65 maisto perdirbimo padaliniai įvairiose ES šalyse perdirbs 50000 tonų duonos, tai sudaro 16,7% viso šiuo metu iššvaistomo kiekio, ir 30000 tonų vaisių ir daržovių - 1,5% viso iššvaistomo kiekio. Bus sutaupyta apie 43000 tonų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 18 tonų pesticidų ir 41 milijonas m3 vandens.

Projekto aprašas