Life-MEGA - išmani skaičiavimo sistema kiaulių fermose

LIFE18 ENV/IT/000200

Europos kiaulių auginimas daro didelę įtaką vandens, oro ir dirvožemio taršai. Dauguma gyvūnų auginami didelio masto kiaulių tvartuose, o kiaulių pašarai skiriami laikantis saugos ir riebalų kokybės standartų, tačiau aplinkosaugos aspektams skiriama per mažai dėmesio. Tai reiškia, kad kiaulių tvartų ore yra didelis amoniako (NH3), metano (CH4), kietųjų dalelių (PM) ir lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis.

Europos Sąjungoje žemės ūkio sektorius išmeta apie 95% NH3 ir yra didžiausias PM2,5 šaltinis (daugelyje šalių siekia apie 40% ir daugiau). Tuo tarpu gyvulininkystės sektoriuje susidaro 35% CH4. Dideliuose ūkiuose didelis auginamų kiaulių skaičius kenkia oro kokybei. Tai kelia pavojų gyvūnų ir darbuotojų sveikatai, o prasta oro kokybė veikia aplinką tiek kaime, tiek mieste.

Bendras projekto „Life-MEGA“ tikslas yra sukurti ir parodyti internetinį įranką, skirtą nuolat stebėti ir palaikyti NH3, CH4, PM ir LOJ koncentracijas, kurios neviršija ribinės vertės. Italijoje ir Ispanijoje bandomosiose kiaulidėse bus išbandytos dvi skirtingos technologijos: i) drėgno valymo prototipas, skirtas patalpų oro kokybei ir gyvūnų gerovei pagerinti, ir (ii) sauso valymo kiaulių tvartų prototipas, šiuo metu naudojamas kituose pramonės sektoriuose.

Konkretūs tikslai: padėti įgyvendinti žemės ūkio išmetamųjų teršalų mažinimo gerosios praktikos kodeksą, skatinant mažai teršiančių gyvūnų laikymo sistemas. Bus siekiama surinkti patikimus duomenis, kurie padėtų išplėsti esamų geriausių prieinamų metodų informacinio dokumento apie intensyvų naminių paukščių ir kiaulių auginimą. Taip pat pakartoti siūlomus sprendimus kituose Europos ūkiuose. Naudojant gyvavimo ciklo metodą (LCA) bus galima įvertinti visos kiaulių auginimo sistemos poveikį aplinkai, kad būtų išvengta taršos ir būtų aiškūs siūlomų sprendimų pranašumai ir trūkumai aplinkai. Pagrindinis projekto „Life-MEGA“ indėlis - paremti Nacionalinės išmetamųjų teršalų lubų direktyvos 2030 m. tikslus.

Laukiami rezultatai: naudojant šlapią šveitimo mašiną NH3 išmetimas kiaulių tvartuose sumažės 70%, o PM - mažiausiai 80%. Taip pat sumažės LOJ koncentracijos kiaulidėse ir supančioje aplinkoje.

Projekto aprašas