Dumbliai - ekonomiškai pagrįstų vandens ekosistemų paslaugų dalis (AlgaeService for LIFE)

LIFE17 ENV/LT/000407

Projekto vykdytojas: Gamtos tyrimų centras.

Projekto partneriai:

Projekto tikslas - dumblių ,,žydėjimų“ vandens ekosistemose prevencijos ir valdymo priemonių sukūrimas, siūlant tvarius aplinkosaugos ir ekonominius problemų sprendimus. Projekto veĩklos nukreiptos eliminuoti planktono mikrodumblių santalkas ir bentoso makrodumblių sankaupas siekiant sumažinti azoto ir fosforo koncentracijas didelio produktyvumo vandens ekosistemose. Bus atliktas ekologinių paslaugų, gerinant vandens kokybę kaštų kompensavimo vertinimas, panaudojant surinktą dumblių biomasę kaip naujus atsinaujinančius išteklius.

Projekte numatytos pagrindinės šešios veiklos:

1. Sukurti ir pagaminti du prototipus, skirtus planktono mikrodumblių santalkų ir makrodumblių biomasės surinkimui vandens telkiniuose.

2. Testuoti mikro- ir makrodumblių santalkas hidroekosistemose in situ atliekant stebėjimus moderniais nuotoliniais ir tradiciniais metodais ir paruošti vertinimo protokolus.

3. Testuoti ir demonstruoti pagamintus įrenginius dumblių santalkoms surinkti, bei parengti metodologinį pagrindimą dumblių biomasės surinkimui skirtingo dydžio ir tipo vandens ekosistemose.

4. Testuoti surinktos vandens ekosistemose dumblių biomasės perdirbimo į žemos (biodujos, natūralios trąšos) ir aukštos ekonominės vertės bioproduktus (pigmentai, angliavandeniai, fermentai ir kt.) galimybes.

5. Atlikti surinktos dumblių biomasės Gyvavimo Ciklo Analizę (angl. Life Cycle Analysis) ir parengti ekonomiškai pagrįstą veiklos planą, demonstruojant biomasės išėmimo ekologinį poveikį ekosistemų vandens kokybės parametrams ir gaunamą ekonominę naudą panaudojant bioekonomikoje surinktą biomasę, dumblių bioproduktus.

6. Demonstruoti suinteresuotoms grupėms prototipų darbo galimybes ir skleisti projekto rezultatus.

 

Projekto aprašymas

Straipsnis apie projektą 15 min