Mažosios žąsies svarbiausių teritorijų tinklo apsauga prisitaikant prie klimato kaitos

LIFE19 NAT/LT/000898

Bendrasis projekto „Mažosios žąsies svarbiausių teritorijų tinklo apsauga prisitaikant prie klimato kaitos” (angl. Providing a climate resilient network of critical sites for the Lesser White-fronted Goose in Europe) LIFE LWfG Climate LIFE19 NAT/LT/000898 tikslas – prisidėti prie ilgalaikio tarptautinio susitarimo atkuriant mažosios žąsies Fenoskandinavijos populiacijos palankią apsaugos būklę, kaip numatyta rūšies apsaugos veiksmų plane, populiacijai kasmet vidutiniškai padidėjant 5%.

Mažoji žąsis (Anser erythropus)  – rečiausia žąsis perinti Europoje, jos Fenoskandinavijos populiacija vertinama apie 100 individų. Rūšis priskiriama globaliai nykstančių paukščių kategorijai ir ji atsidūrė ties išnykimo riba. Šios žąsys peri Norvegijos šiaurėje, žiemoja Graikijoje, vos dviejose vietovėse – Kerkini ežere ir Evros deltoje, o pavasario migracijos kelias driekiasi per Lietuvą. Iš visų per Lietuvą praskrendančių laukinių žąsų, mažoji žąsis visada buvo pati rečiausia, ir dažniausiai stebima gausiuose baltakakčių žąsų būriuose. Pastaraisiais metais tiek dėl patobulėjusios stebėjimo technikos, tiek dėl sukauptų stebėjimo žinių, mažosios žąsys nuo 2016 metų Lietuvoje stebimos kasmet.

Projekto metu svarbiose šiai rūšiai Europos ir Lietuvos – Nemuno deltoje bei Senrusnės ir Sennemunės ežerų paukščių apsaugai svarbioje teritorijoje (PAST), numatomi žiemoviečių ir laikino apsistojimo vietų apsaugos gerinimo bei buveinių atkūrimo darbai – sumedėjusios augalijos šalinimas, grunto valymas bei hidrologinio režimo atstatymas.

Projekto veiklas finansuoja Europos Sąjungos LIFE programa, Norvegijos aplinkosaugos agentūra, Vengrijos Respublikos Žemės ūkio ministerija ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija.

Projekto koordinatorius - Lietuvos ornitologų bendrija.

Projekto partneriai: Hortobagy nacionalinio parko direkcija (Vengrija), Evros deltos ir Samotraki nacionalinio parko administracija (Graikija), Valstybinė įmonė “Suomijos parkai ir gyvoji gamta”,  Oulu universitetas (Suomija), WWF Finland (Suomija), UNEP/AEWA Sekretoriatas bei tarptautiniam Birdlife tinklui priklausančios Graikijos ornitologų draugija (HOS) ir Estijos ornitologų draugija (EOS).

Projekto aprašas

Projekto svetainė