Energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje (LIFE IP EnerLIT)

LIFE20 IPC/LT/000002

LIFE integruotasis projektas „Energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje“ siekia paremti Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano įgyvendinimą energijos vartojimo efektyvumo srityje:

  • katalizuojant procesus;
  • įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo priemones;
  • kuriant strateginius pajėgumus;
  • integruojant šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo tikslus.


PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS: 2021.10.01 – 2030.12.31

PARTNERIAI
Aplinkos projektų valdymo agentūra (koordinuojantysis partneris)
Aplinkos ministerija
Energetikos ministerija
Susisiekimo ministerija
Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Žemės ūkio ministerija
Aplinkos apsaugos agentūra
Lietuvos energetikos agentūra
Lietuvos energetikos institutas
Viešųjų pirkimų tarnyba
Lazdijų rajono savivaldybė
Punsko savivaldybė (Lenkija)
Lietuvos pramonininkų konfederacija
Lietuvos savivaldybių asociacija
Lietuvos technologijų ir meno centras

TIKSLAI

LAUKIAMI REZULTATAI 2030 M.

Projekto pristatymas.