Šlapynių atkūrimas Lietuvoje ir Latvijoje, taikant integruotus buveinių atkūrimo ir palaikymo metodus

LIFE20 NAT/LV/000273

Pagrindinis projekto LIFE MarshMeadows tikslas – atkurti degradavusias šlapynių ir pievų agroekosistemas, demonstruojant betarpiškas sąsajas tarp gamtiniu požiūriu vertingų ekosistemų ir socio-ekonominės naudos vietos bendruomenėms, taip užtikrinant ilgalaikį saugomų teritorijų geros būklės palaikymo mechanizmą.

Pritaikant geriausios Europos praktikos pavyzdžius, projektas kelia ambiciją spręsti vienus aktualiausių šių dienų bioįvairovės apsaugos iššūkius Baltijos regione:

  • atkurti ir užtikrinti labiausiai ES nykstančių pievų ir šlapynių geros būklės ilgalaikį palaikymą derinant gamtosaugos poreikius ir tvarią ūkinę veiklą;
  • įgyvendinti ekonomiškai gyvybingą gamtosauginį ūkininkavimą ūkiniu požiūriu sudėtingiausiose šlapynių buveinėse;
  • užtikrinti gamtinių kompleksų gerą apsaugos būklę pasitelkiant ir skatinant ekstensyvų galvijų ganymą;
  • populiarinti šiuo metu saugomose teritorijose nykstančią gyvulininkystės praktiką kaip svarbią prielaidą užtikrinti didelę biologinę įvairovę.

Projektas bus vykdomas Natura 2000 teritorijose Latvijoje ir Lietuvoje apimančias 1390 ha plotą. Lietuvoje – Baltosios Vokės šlapžemių komplekse (830 ha, Natura 2000 teritorijos kodas LTSALB003). Latvijoje – Natura 2000 teritorijose “Lubana mitrajs” (Natura 2000 teritorijos kodas LV0536600) ir “Sitas un Pededzes paliene” (Natura 2000 teritorijos kodas LV0532000).

Baltosios Vokės šlapžemės yra svarbi teritorija ES mastu saugomų paukščių, varliagyvių rūšių veisimuisi, maitinimuisi ir apsaugai. Čia galima sutikti retąsias raudonpilves kūmutes, skiauterėtuosius tritonus ir mėlyngurkles, taip pat, Europos mastu nykstančius augalus.

Projekto partneriai:

Latvian Fund for Nature (projekto koordinatorius)

Baltijos aplinkos forumas

SIA FRIEDRICH HAASE

SIA M.M.P Vest

Viešoji įstaiga Pievų paukščiai

SIA Sita Nature park

SIA Tiravoti

Projekto svetainė: https://slapyne.lt

Nuotraukos autorius: Kristaps Kalns