Žiedinės ekonomikos modelis dideliems miestams - vandenvalos dumblas ir biomasės pelenai į biomasę - biomasė į atsinaujinančią energiją (NutriBiomass4LIFE)

LIFE17 ENV/LT/000310

www.nutribiomass.eu

Projekto vykdytojas: UAB "Pageldynių plantacija".

Projekto partneriai:

Pagrindiniai projekto tikslai: sukurti ir įdiegti parodomąjį didelių miestų pilno ciklo žiedinės ekonomikos modelį, skirtą miestuose susidarančių atliekų, kurios turi daug vertingų maistinių medžiagų – municipalinio vandenvalos nuotėkų dumblo ir biomasės pelenų – pilnam panaudojimui biomasės auginimui ir tolimesnei šios biomasės konversijai į atsinaujinančių išteklių energiją miestams. Parodomasis žiedinės ekonomikos modelis bus diegiamas didžiausio Lietuvos miesto – Vilniaus – pagrindu, kuriame susidaro apie 20-25 proc. viso šalies nuotėkų dumblo.

Planuojami projekto rezultatai: sukurti tvarų modelį, pagrįstą želdinių tręšimu nuotekų dumblu ir biokuro pelenais. Įveisti 900 ha plantacinių želdinių 60 km spinduliu nuo Vilniaus m. (t.y. 50% parodomąjame modelyje dalyvaujančių plantacinių želdinių), plantacinių želdinių tręšimui panaudoti 27 000 t nuotekų dumblo bei 1 200 t biokuro pelenų. Taip pat pateikti į Vilniaus m. katilines 12 000 t biokuro. Tikimasi, kad išaugs parodomojo modelio dirvožemio pH nemažiau 5-15%, organinė dalis nemažiau 20-50%, maistinių medžiagų balansas (N, P, K, Ca) nemažiau 30-50% bei dirvožemio vandens imlumas nemažiau 10-30%. Bus parengtos rekomendacijos dėl atliekų, naudojamų tręšimui, norminės bazės tobulinimo. Išaugs biomasės prieaugis panaudojant nuotekų dumblą ir biokuro pelenus (nemažiau 30%). Bus sumažinta nemažiau kaip  80 tūkst. t CO2 projekto įgyvendinimo metu.

 

Projekto aprašymas