LIFE projektai

LIFE programos prioritetai nurodyti 2021 m. balandžio 29 d. Europos parlamento ir tarybos reglamente (ES) Nr. 2021/783 dėl Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) (toliau – Reglamentas), išsamiau apibrėžti 2021-2024 m. daugiametėje LIFE programoje, o prioritetinės finansavimo temos išdėstytos prioritetų sąraše.

 

 Srities „APLINKA“ paprogramės:

Gamta ir biologinė įvairovė

 

Žiedinė ekonomika ir gyvenimo kokybė, kuri apima šiuos elementus:

 

 oro kokybė

 dirvožemis

  vanduo

  atliekos

 cheminės medžiagos

  triukšmas

   išteklių naudojimas ir efektyvumas

 

  Srities „KLIMATO POLITIKA“ paprogramės"

 

 

 Klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas prie jos

 

Perėjimas prie švarios energijos