NAUJIENOS

121 mln. eurų naujiems aplinkos, gamtos ir klimato veiksmų projektams!

2021 m. vasario 23 d.

Europos Komisija paskelbė apie 121 mln. eurų investiciją į 12 naujų integruotų projektų pagal aplinkos ir klimato veiksmų programą LIFE. Lyginant su ankstesniais metais finansavimas išaugo 20 proc. Nauji integruotieji projektai padės Belgijai, Vokietijai, Airijai, Prancūzijai, Vengrijai, Italijai, Latvijai, Olandijai, Lenkijai, Portugalijai ir Slovakijai pasiekti žaliuosius tikslus. Tikimasi, kad šie integruoti projektai skirs daug papildomų lėšų, padėdami valstybėms narėms pasinaudoti kitais ES finansavimo šaltiniais, įskaitant žemės ūkio, struktūrinius, regioninius ir mokslinių tyrimų fondus, taip pat nacionalinius fondus ir privataus sektoriaus investicijas.

Integruoti projektai gerina piliečių gyvenimo kokybę padėdami valstybėms narėms laikytis ES teisės aktų šešiose srityse: gamtos, vandens, oro, atliekų, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos. Jie remia planus, reikalingus koordinuotai ir plačiai įgyvendinti aplinkos ir klimato srities teisės aktus.

Už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingas Komisijos narys Virginijus Sinkevičius teigė, kad „Integruoti LIFE projektai suteikia valstybėms narėms galimybę realiai pakeisti aplinką ir žmonių gyvenimą, sudarant sąlygas ilgalaikėms strategijoms, kuriai skiriama daug daugiau pinigų ir pajėgumų nei naudojant tradicinius LIFE projektus.“

Penki gamtos projektai Latvijoje, Slovakijoje, Italijoje, Nyderlanduose ir Vokietijoje padės atkurti natūralias ekosistemas, laikantis ES biologinės įvairovės strategijos 2030 m., gerinant „Natura 2000“ tinklo valdymą ir geriau sujungiant jų saugomas teritorijas. Tuo tarpu Prancūzijoje vykdant projektą bus pristatytos priemonės vandens kokybei gerinti Luaros rajone, o Lenkijos integruotojo projekto metu bus išvalytas Pilicos upės baseinas vykdant bandomuosius mėlynosios ir žaliosios infrastruktūros veiksmus bei kitas iniciatyvas. Belgijos projektas sumažins plastiko atliekas, skatindamas tvarumą, pradedant nuo ilgesnio gaminių naudojimo laiko, baigiant atliekų prevencija, pakartotiniu naudojimu ir perdirbimu. Integruotasis projektas Vengrijoje padės sumažinti priklausomybę nuo rudosios anglies. LIFE taip pat padės Lenkijos Małopolska regionui įgyvendinti regioninį klimato ir energetikos veiksmų planą. Airijoje įgyvendinus projektą bus atkurta maždaug 10 000 hektarų durpynų, kuriuose yra didelis anglies kaupimo potencialas - maždaug Dublino dydžio plotas. LIFE finansavimas padės Portugalijos Azorų saloms tapti atsparesnėms klimato pokyčiams.

 

Straipsnis parengtas pagal Europos Komisijos 2020-02-17 d. pranešimą spaudai „LIFE programa: ES investuoja 121 mln. EUR į aplinkos, gamtos ir klimato veiksmų projektus“: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_501.