NAUJIENOS

2020 m. kvietimo gairių pakeitimai!

2020 m. birželio 2 d.

Informuojame, kad EASME agentūra išleido 2020 m. kvietimo gairių pakeitimus:

1.   Tradiciniams projektams išaugo pirmojo avansinio mokėjimo procentas (40 proc., vietoje 30 proc.), kai yra teikiama bent viena vidurio ataskaita.

2.   Visų projektų (tradicinių ir integruotųjų) pareiškėjai (tiek privataus, tiek viešojo sektoriaus) į tinkamas išlaidas gali traukti visą ilgalaikio turto bei infrastruktūros įsigijimo vertę, jei ilgalaikio vartojimo prekių išlaidos bus neatsiejamai susijusios su projekto įgyvendinimu ir tos prekės (turtas) bus reikšmingai naudojamos per visą projekto trukmę. Tokiu atveju projekto pareiškėjas bei partneriai įsipareigoja turtą naudoti išimtinai projekto numatytiems tikslams įgyvendinti, o šis įsipareigojimas galioja net ir projektui pasibaigus iki visiško turto nusidėvėjimo.

3.   Visuose projektuose (tradiciniuose bei integruotuose) savanorių darbas bus laikomas tinkamomis personalo išlaidomis ir bus priimtinas kaip ko-finansavimo dalis. Šios išlaidos apskaičiuojamos pagal kiekvienai šaliai nustatytą dienos darbo užmokesčio įkainį – Lietuvoje 47 eurai per dieną.

2020 m. priedas prie tradicinių projektų gairių.