NAUJIENOS

2021 m. kvietimo naujovės

2021 m. birželio 11 d.

Išankstinis LIFE kvietimo pristatymas birželio 17 d., susitikimo pranešimą rasite čia: https://lifeprojektai.lt/renginiai/laukiant-life-2021/ 

Standartiniai veiksmų projektai (angl. Standard Action Projects - SAP) – taip nuo šiol vadinsis iki tol buvę „tradiciniai“ parodomieji, bandomieji ir informuotumo didinimo projektai.

Standartiniai veiksmų projektai bus vertinami pagal 4 kriterijus:

1.       Atitikimas (angl. Relevance)

2.       Kokybė (angl. Quality)

3.       Poveikis (angl. Impact)

4.       Ištekliai (angl. Resources)

Pagal visus kriterijus bus skiriama iki 20 balų, o pagal poveikio kriterijų – iki 30 balų.

Papildomai iki 2 balų galės būti skiriama pagal šiuos papildomus kriterijus:

·       sinergija tarp LIFE paprogramių,

·       kitų ES fondų finansuotų projektų rezultatų panaudojimas (angl. up-scale),

·       atkartojimo potencialas (angl. catalytic effect),

·       tarptautiškumas.

Standartiniams veiksmų projektams numatomas iki 60% LIFE programos finansavimo intensyvumas (gamtos paprogramės prioritetiniams rūšių ir buveinių projektams iki 67 ar 75%).

Kvietimas planuojamas liepos viduryje, jis turėtų būti paskelbtas ES Funding & Tender  portale.

Paraiškos bus pildomos ES Funding & Tender  portale. Jei dar nesate jo naudoję, prisijunkite ir susikurkite savo organizacijos (įmonės) profilį bei gaukite PIC numerį, kurie bus būtini pradedant pildyti paraišką. Partnerių administracinę informaciją (pagal PIC) galėsite paimti iš portalo, o pagrindinę paraiškos B dalį galėsite atsisiųsti ir pildyti kaip Word dokumentą (didžiausia galima apimtis - 200 p.) bei vėliau įkelti į portalą pdf dokumento forma. Paraiškos B dalis turės 4 pagrindinius skyrius – po vieną kiekvienam vertinimo kriterijui.

Dauguma finansinių pokyčių, kurie buvo įdiegti 2020 m. kvietime, išliks 2021 m. kvietime:

·       visa ilgalaikio turto įsigijimo vertė gali būti įtraukiama į tinkamas finansuoti išlaidas, jei užtikrinamas turto panaudojimas tam pačiam tikslui ir po projekto pabaigos;

·       savanorių išlaidos;

·       parama trečiosioms šalims.

Paprastinama darbo laiko apskaita: išlaidos vertinamos pagal standartinį produktyvų laiką (iki 215 d. per metus), nereikia į laikaraščius įtraukti kitų projektų laiko.

Atsisakoma 2% taisyklės biudžetinėms įstaigoms, tad nebereikės darbuotojų skirstyti į nuolatinius ir papildomus.