NAUJIENOS

7 paraiškos iš Lietuvos tikisi LIFE programos finansavimo

2022 m. sausio 26 d.

Pagal 2021 m. kvietimą Europos Komisija iš Lietuvos gavo 7 LIFE programos paraiškas gamtos ir biologinės įvairovės, žiedinės ekonomikos ir gyvenimo kokybės bei klimato veiksmų projektams įgyvendinti. Dar 13 LIFE programos paraiškų lietuviai ketina dalyvauti kaip partneriai.

Standartinių veiksmų projektų paraiškų pateikimo terminas buvo 2021 metų lapkričio 30 diena. Šiemet 606 paraiškos buvo gautos beveik iš visų ES šalių. Bendra pasiūlymų kaina yra apie 2,7 mlrd. eurų (iš jų 1,6 mlrd. eurų iš Europos Sąjungos). Tuo tarpu iš Lietuvos gautų pasiūlymų kaina yra 37,8 mlj. eurų (iš jų 24,2 mlj. eurų iš Europos Sąjungos):

  • 3 iš 165 paraiškų gamtai ir biologinei įvairovei;
  • 1 iš 267 paraiškų žiedinei ekonomikai ir gyvenimo kokybei;
  • 3 iš 174 paraiškų klimato kaitos švelninimui ir prisitaikymui prie jos.

Pateiktos paraiškos bus įvertintos nepriklausomų ekspertų. Apie vertinimo rezultatus Europos Komisija informuos pareiškėjus 2022 m. balandžio mėn. Planuojamas sutarčių pasirašymas 2022 metų vasara, naujų projektų startas planuojamas 2022 m. rugpjūčio mėn.