NAUJIENOS

Aplinkos ministerija priima prašymus iki 2016 m. liepos 12 d.

2016 m. liepos 11 d.

Iki 2016 m. liepos 12 d., Aplinkos ministerija priima prašymus skirti Lietuvos nacionalinio bendrojo finansavimo lėšas LIFE projektams įgyvendinti. Pareiškėjai, pagal Tvarkos aprašo reikalavimus pretenduojantys gauti Bendrojo finansavimo lėšų LIFE projektui įgyvendinti, privalo Aplinkos ministerijai pateikti įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą Bendrojo finansavimo paraišką, kuri susideda iš:

  • prašymo, kuriame nurodomas preliminarus LIFE projekto pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis, preliminari LIFE projekto vertė, numatoma prašyti LIFE programos lėšų ir Bendrojo finansavimo lėšų suma;
  • LIFE projekto koncepcijos, parengtos pagal Tvarkos aprašo 1 priede nustatytą formą. LIFE projekto koncepcijos skaitmeninė „MS Office“ ar analogišku programų paketu parengta kopija pateikiama kontaktiniam LIFE asmeniui.

Tvarkos aprašas
Tvarkos aprašo 1 priedas