NAUJIENOS

Atviri 2023 metų LIFE programos kvietimai aplinkosauginių inovacijų projektams

2023 m. gegužės 25 d.

Europos Komisijai paskelbus 2023 m. kvietimą teikti paraiškas projektams, finansuojamiems iš LIFE programos, Aplinkos projektų valdymo agentūra kartu su Aplinkos ministerija š. m. gegužės 24 d. Vilniuje surengė tradicinę LIFE informacinę dieną. Po kelerių metų pertraukos vėl gyvu formatu sugrįžęs renginys pakvietė įvairias Lietuvos įstaigas ir organizacijas susipažinti šių metų kvietimo naujovėmis bei paraiškų teikimo sąlygomis, tinkamais projektų pavyzdžiais, valstybės kofinansavimo galimybėmis. Tuo pačiu įsikvėpti idėjų ir motyvacijos veikti, susirasti naudingų ryšių ateities partnerystėms.

LIFE programos ekspertai informacinio renginio metu pažymėjo, jog LIFE programa yra vienintelis ES fondas, skirtas išimtinai aplinkos ir klimato politikos tikslams. Kaip ir praėjusiais metais, taip ir šių metų kvietime remiami veiksmai, skirti gamtos ir biologinės įvairovės išsaugojimui, žiedinės ekonomikos plėtrai, perėjimui prie švarios energijos, kovai su klimato kaita. Pasak renginį atidariusio aplinkos viceministro Dano Augučio, šis finansinis instrumentas yra realiai stumiantis visą gamtosaugos sektorių į priekį, kuriame iššūkių tikrai netrūksta. Todėl paragino dalyvius nepabijoti konkurencijos ir teikti paraiškas projektams, siūlantiems išbandyti naujas aplinkosaugines technologijas, metodus bei inovacijas, demonstruoti geriausios praktikos sprendimus, skatinti elgsenos pokyčius, katalizuoti plataus masto sėkmingų sprendimų diegimą.

Visgi LIFE programos ekspertai kvietė aktyviau išnaudoti LIFE perėjimo prie švarios energijos paprogramės kvietimo galimybes. CINEA projektų patarėjo Luca Angelini teigimu, šios naujausios LIFE paprogramės tikslas – sukurti rinkai ir reguliavimui palankias sąlygas pereiti prie švarios energijos – sutelkti dėmesį į ne technologinius aspektus. Bendras kvietimo biudžetas apims 13 tematinių sričių ir sieks apie 100 mln. Eur investuojant į projektus tokiose srityse kaip: energijos nepritekliaus mažinimas ir energetinių bendruomenių stiprinimas, pastatų energinio efektyvumo gerinimas, pramonės ir paslaugų sektoriaus įgūdžių ir pajėgumų kūrimas, valdžios institucijų rėmimas pereinant prie švarios energijos, investicinių projektų sutelkimas vietiniu ir regioniniu lygiu, privataus finansavimo tvariai energetikai pritraukimas. Atrinktiems projektams bus suteikiamas net 95 % finansavimas. Daugelio teminių sričių būtina sąlyga – konsorciumo tarptautiškumas (bent 3 juridiniai asmenys iš skirtingų 3 ES šalių narių ar asocijuotųjų šalių). Išsamus šio kvietimo pristatymas planuojamas šių metų birželio 1 d. ir vyks nuotoliniu būdu.

Ryškiausia šių metų naujiena – Parengiamieji projektai, skirti ad hoc teisėkūros ir politikos prioritetams  (PLP), bei Techninės pagalbos plėtrai projektai (TA-R kvietimas). Pastarasis kvietimas numato remti ankstesnių ES finansuotų projektų metu (pvz., LIFE, Horizon programos) sukurtų sprendimų perkėlimą į kitas šalis ar regionus bei rezultatų atkartojimą platesniu mastu. Jam suplanuota skirti iki 6,5 mln. Eur., maksimaliai vienam projektui numatant iki 1 mln. Eur.

Dalis PLP kvietimo temų yra orientuota išimtinai tik į Ukrainą ir Moldovą. Tačiau šios šalys LIFE programoje jau dalyvauja lygiomis teisėmis su ES šalimis ir gali teikti paraiškas kartu su partneriais iš Lietuvos. Taigi LIFE programos ekspertai ragina pasinaudoti galimybe dalintis geriausia praktika peržengiant savo šalies ar regiono sienas.

Paraiškų vertinimo kriterijai liko nepakitę. Bus vertinama: atitikimas (angl. relevance), kokybė (angl. quality), poveikis (angl. impact), ištekliai (angl. resources). Daugiau balų surinks tos paraiškos, kurios atitiks papildomus (bonus) kriterijus: sinergija su kitomis LIFE paprogramėmis, kitų ES finansuojamų projektų rezultatų plėtra, išskirtinis skatinamasis potencialas, tarptautinis valstybių narių bendradarbiavimas.

Primename, kad paraiškos teikiamos bendrame ES paraiškų teikimo portale Funding & Tender, pildant oficialiai parengtas formas ir priedus. Standartinių veiksmų projektų paraiškų pateikimo terminas Gamtos ir biologinės įvairovės bei Žiedinės ekonomikos ir gyvenimo kokybės srityse yra 2023 rugsėjo 6 d., Klimato srityje – 2023 rugsėjo 21 d. Perėjimo prie švarios energijos projektų paraiškos priimamos iki 2023 lapkričio 16 d.

Siekiantys dalyvauti LIFE programoje turėtų suskubti, nes Aplinkos ministerijai pateikti paraiškas dėl bendrojo finansavimo iš LR valstybės biudžeto reikia iki 2023 m. liepos 3 d.  

Nuo kokių svarbių LIFE 2023 m. kvietimo aspektų priklauso projektų sėkmė, į ką atsižvelgti norint pateikti kokybišką paraišką, kas laukia sėkmingai praėjus vertinimo procedūrą, kviečiame atsakymų ieškoti peržiūrint renginio vaizdo įrašą: https://www.youtube.com/watch?v=xKm4WyCkqw4

Su renginio pranešimais galite susipažinti ČIA