NAUJIENOS

Baigiamasis projekto LIFE LT renginys

2021 m. kovo 19 d.

Kovo 16 d. nuotoliniu būdu vyko Aplinkos ministerijos ir Aplinkos projektų valdymo agentūros suorganizuota vaizdo konferencija „LIFE programa – aplinkos, klimato ir energetikos iššūkių sprendimui“. Tai baigiamasis projekto „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ (LIFE LT) renginys.

Sveikinimo žodį tardamas LR Aplinkos ministerijos ministro patarėjas Marius Čepulis teigė, kad „per penkerius metus projektas ženkliai išplėtė LIFE programos žinomumą Lietuvoje. Pernai iš Lietuvos buvo pateikta 17 paraiškų, kai iki projekto buvo pateikiama iki 5 paraiškų per metus. Projektas konsultavo daugiau kaip 300 potencialių LIFE programos pareiškėjų, kasmet rengė paraiškų rašymo seminarus ir iniciavo LIFE integruotus projektus“.

Renginio metu EASME atstovas iš Briuselio Šarūnas Zableckis pateikė įžvalgų apie naująją LIFE programą 2021-2027. Nuo šiol LIFE programa bus kuruojama naujos Agentūros CINEA – Europos klimato, aplinkos ir infrastruktūros vykdomoji agentūra (buvusi INEA). Naujos paraiškos bus rengiamos per naują informacinių technologijų aplikaciją „eGrant Suite“, tai turėtų palengvinti paraiškų pateikimo procesus. Pasak Š. Zableckio, „nepaisant to, kad pasikeitimų bus, tačiau planuojama išlaikyti tai, kas LIFE programoje buvo geriausia“.

LIFE programa yra vienintelė ES programa skirta tik aplinkai, gamtos išsaugojimui ir klimato veiksmams. Nuo šiol LIFE programa turės 4 paprogrames:

  • Gamta ir biologinė įvairovė;
  • Žiedinė ekonomika ir gyvenimo kokybė;
  • Klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas prie jos;
  • Perėjimas prie švarios energijos.

LIFE ir toliau rems naujų sprendimų kūrimą, dalijimąsi išteklių efektyvumu, žemės ūkį, miškininkystę, ekologišką žiedinę ekonomiką, klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą, skatinančius inovatoriškus sprendimus sprendžiant iškilusias problemas.

Pasak Š. Zableckio, „bus tikimąsi projektų apie ekosistemų ir biologinės įvairovės išsaugojimą ir atkūrimą, projektų, siekiančių sukurti netoksišką aplinką, telkiančių pramonę švariai žiedinei ekonomikai, projektų susijusių su klimato kaitos mažinimu ir švarios energijos tiekimo projektų“.

Renginio metu mažųjų ir vidutinių įmonių vykdomosios agentūros (EASME) vyresnysis projektų patarėjas Adrien Bullier pristatė naują LIFE programos paprogramę - perėjimas prie švarios energijos (LIFE-CET). Šios srities remiamos veiklos: veiksmingi energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios energijos politikos veiksmai. Pagrindinis tikslas: sukurti rinkai ir reguliavimui palankias sąlygas pereiti prie švarios energijos - sutelkti dėmesį į ne technologinius aspektus.

Renginio metu buvo pristatyti net 3 LIFE projektai. Pirmąjį projektą pristatė slovėnė dr. Vesna Zepic Bogataj – TECOS taikomosios laboratorijos vadovė. Tai žiedinės ekonomikos projektas „LIFE CEPLAFIB“. Šio projekto metu buvo sukurtos naujos perdirbtos medžiagos iš plastiko atliekų ir išmetamų laikraščių popieriaus. Šios gautos kompozicinės medžiagos pasižymi ypatingomis mechaninėmis savybėmis (aukštu elastingumu ir stiprumu). Dėl šių savybių jos gali konkuruoti ar net pakeisti pirminį plastiką. Projekto metu buvo išbandyta apsauginių pakuočių ir stabilių konteinerių gamyba. Taip pat buvo įsitikinta, kad sukurtos specifinės techninės medžiagos yra tinkamos mobilių namelių – karavanų dalims. Projekto „LIFE CEPLAFIB“ metu pritaikius sudėtines medžiagų rūšis, buvo atvertos naujos galimybės pastatų statybos rinkai (jos gali būti lengvai pritaikomos tiek pastatų vidaus, tiek išorės apdailai).

Renginyje dalyvavo ir projektų vykdytojai iš Lietuvos. Buvo pristatyti 2 lietuviški projektai: „AlgaeService for LIFE“ ir „LIFE Osmoderma“. Pirmąjį projektą pristatydama projekto vadovė J. Koreivienė pasidalino žiniomis apie „žydinčius“ vandenis ir pristatė projekto metu sukurtą prototipą AS-S, specializuotą surinkti makrodumblių biomasę upėse ir ežeruose bei melsvabakterių santalkas ežeruose. Surinkta biomasė gali virsti biodujomis, žaliosiomis trąšomis, kosmetika ir fikocianinu – mėlynuoju pigmentu. Projekto „AlgaeService for LIFE“ metu buvo sukurta „žydinčių“ vandens telkinių registravimo sistema, kuri leidžia sukaupti informaciją ir sukurti duomenų bazę. Interaktyviame vandens „žydėjimų“ žemėlapyje (https://arcg.is/1v5faT) žymėti pastebėtus vandens telkinių „žydėjimus“ galima visiems.

Kitą lietuvišką LIFE projektą „LIFE Osmoderma“ pristatė jo projekto vadovė Dalia Bastytė-Cseh pabrėždama, kad įgyvendinant LIFE projektą labai svarbu jį tinkamai viešinti. Specialistai Europos mastu mano, kad suinteresuotų žmonių įtraukimas yra svarbiausias iššūkis sujungiant saugomas teritorijas ekologiniais koridoriais. Tačiau ilgainiui toks darbas būna ne tik geresnės kokybės, bet ir lengviau užtikrina rezultatų ilgaamžiškumą. Pasak projekto „LIFE Osmoderma“ vadovės Dalios Bastytė-Cseh, „kuo įvairiapusiškiau bus įtrauktos vietinės bendruomenės ir plačioji visuomenė, tuo sėkmingesnis bus Jūsų darbas“.

Dėkojame visiems dalyvavusiems!

Renginio įrašai:

Šarūnas Zableckis pranešimas

Adrien Bullier pranešimas

Vesna Žepič Bogataj pranešimas

Juditos Koreivienės pranešimas

Dalios Bastytė-Cseh pranešimas

Aušros Šmitienės pranešimas