NAUJIENOS

ES investuoja daugiau nei 110 mln. EUR į LIFE aplinkos ir klimato projektus 11 ES šalių

2022 m. vasario 21 d.

Pagal 2020 m. kvietimą buvo atrinkta 11 LIFE programos integruotų aplinkos ir klimato apsaugos projektų, kuriems numatytos 110 mln. EUR investicijos. Šie projektai bus įgyvendinami šiose Europos Sąjungos šalyse: Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Kipre, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Nyderlanduose, Prancūzijoje, Slovėnijoje ir Suomijoje. Projektai prisidės prie ekologiško atsigavimo po COVID-19 pandemijos ir rems Europos žaliojo kurso tikslus – padaryti ES neutralią klimatui ir nulinės taršos iki 2050 m. Tai veiksmų, kuriais siekiama pagrindinių Europos žaliojo kurso, ES biologinės įvairovės strategijos iki 2030 m. ir ES žiedinės ekonomikos veiksmų plano tikslų.

Integruoti projektai leidžia valstybėms narėms sutelkti papildomus ES finansavimo šaltinius, įskaitant žemės ūkio, struktūrinių, regioninių ir mokslinių tyrimų fondų, taip pat nacionalinio finansavimo ir privataus sektoriaus investicijas. Tikimasi, kad šie 11 projektų pritrauks daugiau nei 10 milijardų eurų papildomas lėšas.

Tarp šių vienuolikos projektų finansavimą gavo integruotasis projektas „Energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje“ Nr. LIFE20 IPC/LT/000002 (LIFE IP EnerLIT). LIFE finansavimas padės Lietuvai pasiekti numatytus tikslus nacionaliniame energetikos ir klimato plane (NECP). Pagrindinis projekto koordinatorius - Aplinkos projektų valdymo agentūra. Projekto partneriai: Ekonomikos ir inovacijų, Aplinkos, Energetikos, Susisiekimo, Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos pramoninkų konfederacija ir kiti.