NAUJIENOS

Europos Komisija į LIFE programą investuoja daugiau nei 290 mln. eurų

2021 m. gruodžio 14 d.

Europos Komisija patvirtino daugiau nei 290 mln. EUR investicijų paketą, skirtą 132 naujiems projektams pagal aplinkos ir klimato veiksmų programą LIFE. Šio ES finansavimo dėka bus sutelktos 562 mln. EUR investicijos, projektai vyks beveik visose valstybėse narėse. Naujieji LIFE projektai padės Europai iki 2050 m. tapti klimatui neutraliu žemynu, iki 2030 m. padės Europos biologinei įvairovei atsigauti ir prisidės prie ES atsigavimo po COVID-19.

Pasak už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingo Komisijos nario Virginijaus Sinkevičiaus: „Klimato kaita, biologinės įvairovės nykimas ir tarša yra tarpusavyje susijusios krizės ir pagrindiniai mūsų laikų iššūkiai. Norėdami jas išspręsti, turime iš esmės pakeisti savo visuomenę ir ekonomiką, siekti anglies dvideginio neutralios ateities ir išmokti gyventi savo planetos ribose. LIFE projektai parodo, kaip tai galima padaryti. Jie daro didelį poveikį vietoje, parodydami Europos bendradarbiavimo pridėtinę vertę“.

Pagal 2020 metų kvietimą Europos Komisija skyrė apie 223 mln. EUR aplinkosaugos ir efektyvaus išteklių naudojimo, gamtos ir biologinės įvairovės bei aplinkos valdymo ir informacijos projektams. Taip pat Europos Komisija investuoja daugiau nei 70 mln. eurų į įvairius klimato kaitos švelninimo, prisitaikymo ir valdymo bei informavimo projektus.

Straipsnis parengtas pagal EK informaciją: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6178.