NAUJIENOS

Europos Komisija paskelbė preliminarią kvietimo teikti paraiškas pagal LIFE programą datą!

2017 m. vasario 14 d.

Pagal Europos Komisijos paskelbtą informaciją preliminari kvietimo teikti LIFE programos paraiškas data yra 2017-04-28 d. Preliminarios paraiškų pateikimo datos pateikiamos žemiau esančioje lentelėje. Kaip ir pernai, taip ir šiemet EASME ragina LIFE programoje dalyvauti naujus pareiškėjus ir teikti paraiškas projektams, įgyvendinantiems artimus rinkai (close-to-market) sprendimus. Kviečiame pareiškėjus pradėti rengti paraiškas. Paraiškų formos ir papildoma informacija bus panaši į ankstesnių kvietimų: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm

Preliminarios paraiškų pateikimo datos:

Projekto tipas Subprograma Terminas
Tradiciniai projektai Klimato paprogramė (Klimato kaitos švelninimas, prisitaikymas prie klimato kaitos, klimato valdymas ir informavimas) 2017.09.07
  Aplinkos paprogramė (ENV - Aplinka ir išteklių naudojimo efektyvumas) 2017.09.12
  Aplinkos paprogramė (NAT - Gamta ir biologinė įvairovė) 2017.09.14
  Aplinkos paprogramė (GIE - Aplinkos valdymas ir informavimas) 2017.09.14
Parengiamieji projektai Aplinkos paprogramė 2017.09.20
Integruotų projektų 1 fazė Aplinkos paprogramė; Klimato paprogramė 2017.09.26
Integruotų projektų 2 fazė Aplinkos paprogramė; Klimato paprogramė 2018 kovo mėn.