NAUJIENOS

Europos Solidarumo korpusas (angl. European Solidarity Corps)

2016 m. gruodžio 16 d.

2016 gruodžio 7 d. LIFE paskelbė kvietimą teikti paraiškas prisidėti prie Europos Solidarumo korpuso. Tikslas – suteikti savanoriavimo galimybes jauniems žmonėms Europos Sąjungoje aplinkosaugos srityje, daugiausiai Natura 2000 tinklo teritorijose. Tinkamos paraiškos tik veiksmams, kurie įtrauktų savanorius ir būtų orientuoti į Natura 2000 teritorijas bei jau vykstančius LIFE projektus. Siekiama pasirinkti 5–7 dideles skėtines organizacijas Europoje, kurių kiekviena sukurs galimybes savanoriauti bent 300 jaunuolių, įtraukdama į savo organizuojamas veiklas arba partnerių vykdomas veiklas.
Europos Sąjungos parama šiems LIFE parengiamiesiems projektams siekia iki 60 proc. projekto išlaidų (individuali parama savanoriams – iki 75 proc.).
Norinčios dalyvauti organizacijos turės prisijungti prie Europos solidarumo korpuso chartijos, kurioje bus nustatytos šalių teisės ir pareigos visais solidarumo veiklos etapais. Europos solidarumo korpusas suteiks visoms bendrovėms, NVO ir vietos valdžios institucijoms, ieškančioms darbuotojų, stažuotojų ar savanorių solidarumu grindžiamiems projektams, lengvą bendrą prieigą prie informacijos, įdarbinimo ir samdos tarnybų.
Daugiau informacijos apie paraiškų rengimą.
Paraiškos turi būti pateiktos iki 2017 m. kovo 7 d., 16:00 Briuselio laiku.

Būsimiems savanoriams
Naujasis Europos solidarumo korpusas jame užsiregistravusiems nariams suteiks galimybę nuo dviejų iki dvylikos mėnesių dalyvauti projekte ir užsiimti savanoriška arba profesine veikla, atlikti mokomąją arba gamybinę praktiką. Prie korpuso galės prisijungti bet kuris Europoje gyvenantis jaunesnis nei 30 m. asmuo. Korpuso nariai gali būti skiriami dirbti jų kilmės šalyje ar kitoje ES valstybėje narėje, atsižvelgiant į dalyvaujančių organizacijų poreikius ir kandidato profilį bei pageidavimus.
Susidomėję 17–30 metų jaunuoliai jau gali registruotis Europos solidarumo korpuse. Solidarumo projektuose galima dalyvauti nuo 18 metų. Tikslas – pasiekti, kad iki 2020 m. pabaigos prie Europos solidarumo korpuso prisijungtų 100 000 jaunuolių.
Jei turite klausimų, galite kreiptis į Saulę Paltanavičiūtę.