NAUJIENOS

Gauta 751 LIFE programos projektų paraiška

2022 m. lapkričio 22 d.

Pagal 2022 m. LIFE programos kvietimą gamtai, aplinkai, klimato veiksmams ir perėjimo prie švarios energijos projektams gauta 751 paraiška iš visos Europos Sąjungos, palyginus su pernai metais vos 3 procentais mažiau. Pernai LIFE programos kvietimą buvo gautos 778 paraiškos.

Standartinių veiksmų ir perėjimo prie švarios energijos projektų kvietimai baigėsi spalio 4 d. ir lapkričio 16 d. Nors paraiškų kiekis neženkliai sumažėjo, bet bendra pasiūlymų kaina yra šiek tiek aukštesnė nei pernai. Šiemet ji siekia apie 2,9 milijardo eurų (pernai buvo apie 2,7 mlrd. eurų):

  • 664 mln. eurų gamtai ir biologinei įvairovei – 122 paraiškos (pernai gautos 165 paraiškos);
  • 1,3 mlrd. EUR žiedinei ekonomikai ir gyvenimo kokybei – 239 paraiškos (pernai gautos 267 paraiškos);
  • 633 mln. EUR klimato kaitos mažinimo ir pritaikymo - 165 paraiškos (pernai gautos 174 paraiškos);
  • 284 mln. eurų perėjimo prie švarios energijos – 225 paraiškos (pernai gautos 171 paraiška).

Kaip ir pernai daugiausiai susidomėjimo sulaukusi sritis yra žiedinė ekonomika ir gyvenimo kokybė. Taip pat šiemet LIFE programos pareiškėjai buvo aktyvūs ir perėjimo prie švarios energijos srityje.

Būsimiems LIFE projektams iš ES buvo paprašyta šiek tiek mažiau nei 1,8 mlrd. EUR iš Europos Sąjungos (pernai buvo 1,6 mlrd. eurų). Šių projektų dėka bus siekiama:

  • saugoti Europos gamtą sustabdant biologinės įvairovės nykimą;
  • stiprinti žiedinę ekonomiką pasitelkiant naujas technologijas ir sprendimus;
  • saugoti, atkurti ir gerinti aplinką ir žmonių gyvenimo kokybę;
  • sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus, padidinti atsparumą klimato kaitai ir didinti informuotumą apie klimato kaitos švelninimą;
  • paspartinti perėjimą prie švarios energijos plačiau taikant energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios energijos sprendimus.

Projektai gali padėti Europai iki 2050 m. tapti klimatui neutraliu žemynu. Jie taip pat remia ES biologinės įvairovės strategiją iki 2030 m. ir ES žiedinės ekonomikos veiksmų planą, kartu prisidedant prie perėjimo prie švarios energijos.

CINEA per ateinančius mėnesius įvertins pasiūlymus pasitelkdama išorės ekspertus, o apie tai pareiškėjus informuos 2023 m. pavasarį. Finansavimo sutartis planuojama pasirašyti 2023 m. vasarą, o jas pasirašius bus galima pradėti paraiškose numatytus darbus.