NAUJIENOS

Gegužės 25 d. vyko renginys „Info dienos 2022 Lietuvoje“

2022 m. gegužės 26 d.

Gegužės 25 d. nuotoliniu būdu vyko renginys „Info dienos 2022 Lietuvoje“, kurį organizavo Aplinkos projektų valdymo agentūra kartu su Aplinkos ministerija.

Sveikinimo žodį tarė LR aplinkos ministro patarėjas M. Čepulis, kuris teigė, kad LIFE programai jau 30 metų ir ji ženkliai prisideda prie Europos žaliojo kurso. Reiktų pasidžiaugti, kad iš viso buvo finansuoti 39 projektai, kuriuose dalyvavo lietuviai, o 25 projektų koordinuojantysis paramos gavėjas buvo Lietuvos organizacija ar įstaiga. Bendra investicijų į šiuos projektus suma – virš 75 milijonų eurų, iš kurių 46 milijonus eurų skyrė Europos Sąjunga. Dauguma LIFE projektų buvo koordinuojami nevyriausybinių organizacijų (17 projektų).

Renginį tęsė NEEMO monitoringo ekspertė R. Kurienė, kuri pristatė 2022 m. LIFE programos kvietimą, supažindino su finansuojamais projektų tipais.

CINEA agentūros atstovas Š. Zableckis pasidalino įžvalgomis, kaip parengti sėkmingą LIFE projektą. Kalbėdamas apie projekto struktūrą pabrėžė, kad labai svarbu tinkamai aprašyti pradinę situaciją prieš pradedant projektą, nes nepriklausomi vertintojai apie tokią aplinkosauginę problemą gali būti negirdėję. Taip pat labai svarbi loginė veiksmų seka, o projekto rezultatai turi būti tvarūs. Rengiant LIFE projekto paraišką, reiktų gerai apgalvoti galimybę prisidėti prie teisės aktų atnaujinimo (angl. Policy uptake) ir projekto veiklų pakartojimo (angl. Replication).

Lietuvos bendrąjį finansavimą pristatydama Aplinkos ministerijos atstovė S. Alčauskienė teigė, kad LIFE programos projektams įgyvendinti gali būti skiriamos nacionalinio bendrojo finansavimo lėšos iki 30 proc. (valstybės biudžetinėms įstaigoms – iki 40 proc.) visų tinkamų projekto išlaidų. Svarbu iki 2022 m. rugpjūčio 2 d. Aplinkos ministerijai pateikti paraiškas dėl bendrojo finansavimo skyrimo pagal Aplinkos ministro 2021-11-26 įsakymu Nr. D1-696 patvirtintą Bendrojo finansavimo lėšų skyrimo Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) projektams tvarkos aprašą.  

Antroje dalyje LIFE projektų vykdytojai dalinosi įgytomis žiniomis. N. Zableckis projekto „CO2 emisijų sumažinimas atkuriant nusausintus ir degraduojančius durpynus Šiaurės Europos lygumose” Nr. LIFE15 CCM/DE/000138 nacionalinis koordinatorius, dalinosi patirtimi įgyvendinant tarptautinį projektą. Pašnekovas pabrėžė, kad projektas buvo labai intensyvus dėl gausaus partnerių skaičiaus, tačiau pasidžiaugė, kad vieno stipraus partnerio dėka, projektas nesusidūrė su apyvartinių lėšų trūkumu.

Renginį tęsė I. Junevičienė, kuri pasidalino Lietuvos ornitologų draugijos patirtimi rengiant LIFE projektus. Ši NVO renkasi dalyvavimą LIFE programoje, nes projektai yra orientuoti į ilgalaikį poveikį ir pokyčius, didele dalimi finansuojami ES ir Lietuvos biudžeto lėšomis, be to, jų organizacija turi žinių ir patirties LIFE paraiškoms parengti. Vis dėl to I. Junevičienė pripažino, kad parengti LIFE paraišką yra nemažas iššūkis. Pirmiausiai dėl to, kad konkurencija ypač Gamtos ir biologinės įvairovės srityje yra didžiulė, o pati paraiška yra didelės apimties (iki 120 psl.). Pasak I. Junevičienės, projektai turi būti ambicingi, bet rezultatai turi būti realistiški. Pasirinkus gausų partnerių skaičių tampa sudėtingas informacijos ir partnerių koordinavimas. Be to, I. Junevičienė pabrėžė, kad būtina atsižvelgti į paraiškų vertinimo kriterijus (tinkamumas, poveikis, kokybė, ištekliai) ir pasistengti surinkti kaip įmanoma daugiau papildomų taškų tokių, kaip tarptautiškumas ir pan.

Renginį užbaigė LOD direktorius L. Raudonikis pristatydamas Lietuvos ornitologų draugijos patirtį įgyvendinant LIFE projektus. Pranešėjas pasidalino su kokiais teisiniais, gamtiniais, finansiniais, žmogiškaisiais ir nenugalimos jėgos (force majeure) iššūkiais tenka susidurti projektų vykdymo metu.

Klausimai-atsakymai

R. Kurienė_LIFE 2022 kvietimas

Š. Zableckis_Sėkmingas dalyvimas LIFE

S. Alčauskienė_LIFE info diena BF

N. Zableckis_Life peat restore pristatymas

 

I. Junevičienė_LOD patirtis rengiant LIFE

 

L. Raudonikis_LOD patirtis įgyvendinant LIFE projektus

 

Renginio įrašas