NAUJIENOS

Kas naujo 2021 metais?

2021 m. vasario 22 d.

2021 metais prasideda naujasis 2021–2027 m. finansinis laikotarpis. Europinė LIFE programa išlieka ir net bus papildyta Horizonto programoje buvusia paprograme „Perėjimas prie švarios energijos“. LIFE reglamento pasiūlymas numato 5,45 mlrd. eurų finansinį paketą. Pagrindinės nuostatos bus tos pačios kaip ir 2014–2020 m. laikotarpiu. Atnaujintas bendrasis LIFE programos tikslas – padėti pereiti prie švarios, žiedinės, energiją efektyviai vartojančios, mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir klimato kaitos poveikiui atsparios ekonomikos, be kita ko, pereinant prie švarios energijos, saugoti aplinką ir gerinti jos kokybę, stabdyti biologinės įvairovės nykimą ir ją didinti ir taip prisidėti prie darnaus vystymosi.

Planuojamas grafikas:

  • Gegužės mėnesį bus paskelbtas 2021 metų kvietimas rengti LIFE paraiškas;
  • LIFE paraiškų pateikimo terminas - 2021 metų ruduo;
  • Sutarčių pasirašymas numatytas 2022 metų antrą pusmetį.

Sėkmingai prasidėjo 2021 metai ir Lietuvos pareiškėjams, patekusiems į II etapą. Visi 5 pareiškėjai, kurie kreipėsi į Aplinkos ministeriją dėl LIFE bendrojo finansavimo suteikimo iš Lietuvos Respublikos biudžeto, gavo teigiamus sprendimus dėl 25% finansavimo ir pateikė išsamias paraiškas EASME agentūrai dėl Europinio LIFE programos finansavimo.