NAUJIENOS

Konsultacijos LIFE paraiškų rengėjams

2023 m. birželio 15 d.

LIFE projektų paraiškas gali teikti visi juridiniai asmenys, todėl Europos Komisija kasmet sulaukia šimtus idėjų, siūlančių inovatyvius aplinkos iššūkių sprendimus. Siekiant atliepti LIFE programos tikslus, kvietimuose nustatomi labai specifiniai projektų paraiškų reikalavimai ir vertinimo kriterijai. Dėl to yra gausu potencialių pareiškėjų, kurie galėtų pretenduoti į LIFE programos finansavimą, tačiau pritrūksta patirties pilnai išvystyti idėją ir ją konkurencingai pateikti LIFE paraiškos formoje bei džiaugtis sėkme bendrame Europos konkurse.

„LIFE projektų rengėjai įvairiais LIFE paraiškų rengimo ir teikimo klausimais gali kreiptis el. paštu life@apva.lt visus metus. Dažniausiai kreipiamasi dėl idėjos atitikties LIFE programai, klausiama, kurį LIFE kvietimą pasirinkti, kokios išlaidos gali būti finansuojamos, kas galėtų parengti paraišką“, – pasakoja šiuo metu į potencialių pareiškėjų klausimus atsakinėjanti APVA Plėtros skyriaus atstovė Aušra Šmitienė. Pasak jos, LIFE paraiškų rengimo pajėgumai Lietuvoje visgi yra riboti, todėl yra teikiamos nedidelės apimties išorės ekspertų konsultacijos specifiniais LIFE paraiškų pildymo klausimais: idėjos išdėstymo pagal kvietimo gairių reikalavimus, rezultatų poveikio numatymui, intervencijos logikos pagrįstumui, atitikties ES politikos prioritetams ir pan.

„Konsultacijoms pasirenkami LIFE ekspertai, turintys sėkmingos paraiškų rengimo ir projektų įgyvendinimo patirties, galintys suteikti net tik administracinių ar finansinių, bet ir techninių žinių idėjos autoriams atsižvelgiant į jų poreikius, kad planuojamos teikti paraiškos kokybė būtų kuo geresnė“, – teigia A. Šmitienė. Tiesa, išorės ekspertai paraiškos rengimo klausimais tik konsultuoja, gali komentuoti paraiškos tekstą, tačiau atskirų dalių nerengia: „Tą padaryti teks jau patiems pareiškėjams“, – aiškina APVA atstovė. Pasak jos, paskutinių metu patirtis rodo, kad išorės ekspertų pagalba buvo naudinga – pasinaudoję patarimais sėkmingai praėjo atrankos etapą ir gavo programos finansavimą idėjos įgyvendinimui.

Registracija išorės ekspertų individualioms konsultacijoms specifiniams LIFE paraiškos aspektams vykdoma iki 2023 m. birželio 29 d. Visi norintys gali kreiptis el. paštu life@apva.lt ir nurodyti pretenduojamą LIFE kvietimo pavadinimą (ar projekto temą), klausimus ar paraiškos punktus, dėl kurių norėtų konsultacijos, ir nurodyti terminą, kada bus pasiruošę konsultacijai (turės tikslius klausimus ar medžiagą, kurios pagrindu ekspertas galėtų teikti patarimus). Paraiškos rašymo paslaugos nebus teikiamos šių konsultacijų metu. Priklausomai nuo pateiktų poreikių, bus ieškoma atitinkamos srities LIFE patirtį turinčių ekspertų. Ankstesniais metais sėkmingai bendradarbiauta su Švedijos, Suomijos, Latvijos ekspertais.

Konsultacijos finansuojamos projekto „LIFE techninė pagalba“ lėšomis, kurį įgyvendina Aplinkos projektų valdymo agentūra pagal finansavimo sutartį su Aplinkos ministerija.