NAUJIENOS

Konsultacinė tarnyba „GREEN ASSIST“ teiks nemokamas konsultacijas

2022 m. lapkričio 14 d.

Lapkričio 9 d. Riminyje (Italija) vyko „Ecomondo 2022“ – tai svarbiausias Europos ir Viduržemio jūros regione vykstantis renginys, skirtas technologinėms ir pramonės naujovėms žiedinės ekonomikos sektoriuje, kuriame dalyvauja tūkstančiai lankytojų iš visos Europos. Šio renginio metu Europos Komisija pristatė naują  konsultacinę tarnybą „GREEN ASSIST“, kuri rems tvarias investicijas. Ši tarnyba bus finansuojama iš LIFE programos, jai numatytas 30 mln. eurų biudžetas. Ji padės paramos gavėjams rengti su žaliosiomis investicijomis susijusius projektus įvairiuose sektoriuose, pavyzdžiui, integruojant gamtos sprendimus ar žiedinės ekonomikos principus.

Pradėdama iniciatyvą, Aplinkos generalinio direktorato generalinė direktorė Florika Fink-Hooijer sakė: „Gamta yra gyvybiškai svarbi sąjungininkė kovojant už biologinės įvairovės nykimą ir klimato kaitą. Investuoti į gamtos apsaugą ir atkūrimą yra pati pelningiausia investicija į mūsų ateitį, be to, ji prasminga ir ekonomiškai. Už kiekvieną atkūrimui išleistą 1 € atgausime mažiausiai 8 € vertės naudą iš daugybės paslaugų, kurias gali suteikti sveika ekosistema. Tačiau mums trūksta didelių investicijų gamtai, biologinei įvairovei ir žaliajai infrastruktūrai remti. (...) Siekiant iki 2030 m. patenkinti mūsų biologinės įvairovės strategijos poreikius, išlaidos gamtos vertybėms atkurti per metus turėtų būti skirta mažiausiai 20 mlrd. EUR. Tarnyba „GREEN ASSIST“ sutelks geriausius ES ekspertus, kad padėtų tai padaryti“.

Nuo šiandien prieinama GREEN ASSIST teiks nemokamas, lengvai prieinamas, specialiai pritaikytas konsultavimo paslaugas tiems naudos gavėjams, kurie nori padėti investuoti į aplinkosaugos prioritetus ir ekologiškesnius projektus bei gauti apčiuopiamos naudos geriau integruojant aplinkosaugos aspektus. Projektų vykdytojai ir (arba) jų investicinės grupės, finansų įstaigos ir jų tarpininkai galės pasikliauti ekspertų, įtrauktų į ekspertų sąrašą, paslaugomis, kad padėtų jiems rengti projektus net ankstyvoje stadijoje (t. y. gebėjimų stiprinimas, projekto rengimas, išankstinis investicinis etapas ir kt.).

CINEA direktorius Dirkas Beckersas sakė: „Ši iniciatyva yra dar viena Komisijos struktūra, skirta patenkinti didžiulius investicijų poreikius, kurių reikia pagal Europos žaliąjį kursą. GREEN ASSIST suteiks praktinių žinių, kad būtų galima pasinaudoti tvaresnės aplinkosaugos praktikos įtraukimu į verslo modelius“.

GREEN ASSIST galės pasiūlyti konsultacijas, kurios apims ekologiškas investicijas ir pagalbines veiklas, tokias kaip gamtos ir biologinės įvairovės atkūrimas, apsauga nuo potvynių ir prisitaikymas prie klimato kaitos, tvarus miesto, kaimo, pakrančių, jūros zonų vystymas ir taršos prevencija. Be to, GREEN ASSIST taip pat galės prisidėti prie ekologiškumo ir aplinkosaugos integravimo į ne aplinkosaugos sektorius, tokius kaip transportas, energetika ir žemės ūkis.

Daugiau skaitykite čia