NAUJIENOS

Kviečiame teikti 2021 metų LIFE bendrojo finansavimo paraiškas!

2021 m. gruodžio 7 d.

Kviečiame pareiškėjus, kurie dalyvauja (pateikę ar planuoja teikti paraiškas) LIFE programos 2021 m. kvietime teikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai paraiškas dėl bendrojo finansavimo skyrimo.

2021 m. LIFE  bendrojo finansavimo paraiškos priimamos iki 2022 m. sausio 31 d.  Bendrojo finansavimo paraiškos turi būti pateiktos užpildant bendrojo finansavimo paraiškos formą, kuri yra pateikiama pagal Bendrojo finansavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. D1-696 „Dėl  Bendrojo finansavimo lėšų skyrimo aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) projektams tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Daugiau informacijos: 

Kvietimas teikti 2021 metų LIFE bendrojo finansavimo paraiškas | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (lrv.lt)