NAUJIENOS

Kviečiame dalyvauti „Natura 2000“ apdovanojimuose!

2021 m. rugsėjo 14 d.

Dalyvauti „Natura 2000“ apdovanojimuose gali visos valstybinės ar privačios organizacijos, dalyvaujančios „Natura 2000“ teritorijų valdyme visoje Europos Sąjungoje - nuo nacionalinių valdžios institucijų ir aplinkosaugos nevyriausybinių organizacijų, įmonių, ūkininkų ir žemės savininkų, švietimo įstaigų ir žiniasklaidos organizacijų, netgi pavienių asmenų.

Europos apdovanojimu „Natura 2000“ siekiama pagerbti gamtosauginius pasiekimus ir apdovanoti už tinklo valdymo ir sklaidos meistriškumą, taip pat didinti informuotumą apie „Natura 2000“ ir jo naudą Europos piliečiams.

Be to, bus renkamas „ES piliečių apdovanojimas“, kuris bus skirtas paraiškai, surinkusiai daugiausiai visuomenės balsų.

2022 m. apdovanojimo „Natura 2000“ laimėtojus specialioje ceremonijoje, kuri vyks Komisijos būstinėje Berlaymont, paskelbs aplinkos, jūrų reikalų ir žuvininkystės komisaras Virginijus Sinkevičius.

Apdovanojimo svetainėje pateikiama išsami informacija pareiškėjams (gairės kiekvienai apdovanojimo kategorijai, atrankos kriterijai). Paraiškas visomis ES kalbomis galima teikti iki 2021 m. rugsėjo 30 d.

Šiemet daugiau dėmesio skiriama jūrų ir pakrančių teritorijų apsaugai, tačiau, žinoma, vis dar skatinamos paraiškos, skirtos visų tipų „Natura 2000“ teritorijoms.

Kreipkitės dabar! Išsamesnę informaciją rasite čia.