NAUJIENOS

Kviečiame į konferenciją „LIFE 2017“ Zagrebe

2017 m. spalio 18 d.

Zagrebe šių metų lapkričio 22 d. Kroatijos LIFE nacionaliniai kontaktiniai asmenys organizuoja renginį „LIFE 2017 konferencija“ (angl. “LIFE 2017 Conference”). Konferencijos tikslas pabrėžti LIFE programos naudą, pasidalinti įstatymų patobulinimo geraisiais pavyzdžiais, pristatyti artimus rinkai projektus bei pasidalinti žiniomis apie kitus ES fondus ir finansavimo programas.

Konferencijoje planuojama sulaukti iki 150 dalyvių iš skirtingų sektorių (ne pelno siekiančios organizacijos, nevyriausybinės ir visuomeninės organizacijos, švietimo ir mokslo institucijos ir kt.), kurie norėtų dalyvauti LIFE programoje, LIFE projektų vykdytojai ir visi suinteresuotieji LIFE projektų rezultatais.

Konferencijos temos:

·         LIFE projektų parengti pasiūlymai teisės aktams;

·         inovatyvūs sprendimai artimi rinkai;

·         LIFE projektų socialiniai-ekonominiai veiksniai;

·         sinergija tarp LIFE programos ir kitų fondų;

·         geri LIFE projektų perkeliamumo ir atkartojamumo pavyzdžiai.

Potencialūs konferencijos pranešėjai:

·         LIFE naudos gavėjai;

·         Nacionaliniai kontaktiniai asmenys ar artimos institucijos.

Konferencijos pranešėjų apgyvendinimo ir kelionės išlaidos bus kompensuojamos Kroatijos gebėjimų stiprinimo projekto lėšomis. Jei norite skaityti pranešimą, siūlome kreiptis elektroniniu paštu: info@lifeprojektai.lt.