NAUJIENOS

Seminaras „LIFE programos galimybės ir įgyvendinimas praktiškai“ Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre (LAMMC)

2017 m. lapkričio 8 d.

2017 m. lapkričio 7 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre (LAMMC), Akademijos miestelyje įvyko seminaras „LIFE programos galimybės ir įgyvendinimas praktiškai“, kuriame buvo pristatoma Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programa LIFE, jos finansavimo galimybės.

Susirinkusiems dalyviams sveikinimo žodį tarė LAMMC Žemdirbystės instituto direktorius Gintaras Brazauskas. LR Aplinkos ministerijos atstovė L. Čeičytė pristatė LIFE programą ir Lietuvos teikiamą nacionalinį kofinansavimą. A. Šmitienė, projekto „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje” vadovė informavo, kokie projektai galėtų būti finansuojami pagal LIFE programą, išskirdama aktualias temas žemės ūkiui ir miškams. Lietuvos gamtos fondo atstovei D. Bastytei dalinantis projekto vykdytojo patirtimi įgyvendinant konkrečius LIFE projektus dalyviai pagilino žinias apie balinius vėžlius, europines medvarles ir kitas saugomas rūšis.

Nevyriausybinė organizacija Lietuvos gamtos fondas (toliau – LGF) yra vieni iš aktyviausiai dalyvaujančių Lietuvos LIFE projektuose. Daugiametė patirtis LIFE programoje (LGF LIFE programoje dalyvauja nuo 2005 m.) leido sukaupti nemažą patirtį teikiant LIFE paraiškas ir įgyvendinant pačius projektus. LGF yra dalyvavę 6 LIFE projektuose, iš kurių net keturis iniciavo patys. Keletas D. Bastytės patarimų LIFE paraiškų rengėjams: paraiškos biudžetą reiktų pradėti rengti kuo anksčiau, geresniam projekto valdymui užtikrinti į projektą įtraukti ne daugiau kaip 5 partnerius, jų deklaracijas ir pasižadėjimus surinkti iš anksto (nelaukiant paraiškų pateikimo termino), į projekto komandą įtraukti įvairius specialistus, t.y. srities ekspertus, mokslininkus, vadybininkus, finansininkus, gamtos apsaugos specialistus ir sklandžiai bei aiškiai dėstančius mintis anglų kalba. Planuojant projekto laiką ir biudžetą, naudinga net 30 procentų laiko skirti įvairių ataskaitų rašymui ir teikimui. Be to, reiktų nusimatyti apyvartinių lėšų, kurių prireiks projektui užbaigti, nes 30 procentų projekto išlaidų sumokama tik patvirtinus galutinę ataskaitą. Dažniausios LIFE gamtinio projekto parengiamosios veiklos: įvairių metodikų, planų parengimas, kuriuos būtina suderinti su kompetetingomis institucijomis, ir jie turi būti patvirtinti iki projekto pabaigos.

Taip pat D. Bastytė pabrėžė visuomenės švietimo ir rezultatų sklaidos svarbą. Lietuvos gamtos fondo atstovė rekomendavo griežtai laikytis numatyto seminarų skaičiaus, pobūdžio ir trukmės, siūlė įtraukti moksleivius ir kaimo bendruomenes, registruoti projekto parengtus straipsnius ir dalinamą edukacinę literatūrą, sukurti projekto tinklalapį, pastatyti informacinius skydus vos pradėjus projekto veiklas. Be to, seminaro pranešėja turėjo keletą patarimų ir pačiam LIFE projekto valdymui. Ji rekomendavo sudarius sutartis su partneriais nuolat su jais bendradarbiauti, laiku pradėti rengti ataskaitas, nuolat įamžinti visas projekto veiklas (prieš pradedant, veiklos metu ir po jos), gerai susipažinti su projektų rengimo gairėmis, vadovautis projekto paraiška.

 

Renginio kvietimas ir darbotvarkė

Seminaro pranešimai:

A.Šmitienė "LIFE temos, projektų tipai, rengimas"

L.Čeičytė "LIFE ir LT kofinansavimas"

K.Cijūnėlienė "Projektas LIFE gebejimu stiprinimas LT"

D.Bastytė "Lietuvos Gamtos fondo patirtis įgyvendinant LIFE projektus"