NAUJIENOS

Kviečiame kreiptis dėl bendrojo finansavimo!

2020 m. lapkričio 16 d.

EASME agentūra baigė LIFE programos 2020 m. kvietimo Aplinkos paprogramės koncepcijų vertinimą. Daugiausia balų surinkusių koncepcijų pareiškėjai kviečiami iki 2021 m. vasario 15 d. pateikti išsamią paraišką per eProposal sistemą. Iš 16 koncepcijų, kurias buvo pateikę Lietuvos pareiškėjai, 2 koncepcijos įvertintos teigiamai, ir jų rengėjai yra pakviesti teikti išsamią paraišką antrajam paraiškų vertinimo etapui. Dar 4 tarptautinėse koncepcijose lietuviai dalyvaus kaip partneriai ir vykdys veiklas Lietuvos teritorijoje.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Aplinkos ministerijos 2020 m. kvietimą, tie pareiškėjai, kurie Europos Komisijos EASME agentūros laiške yra pakviesti teikti išsamią paraišką, per 15 darbo dienų gali kreiptis į Aplinkos ministeriją dėl papildomo bendrojo finansavimo iš Lietuvos Respublikos biudžeto. Šiais metais bendrojo finansavimo paraiškos bus priimamos iki gruodžio 4 d.

Ta pati tvarka galioja ir Lietuvoje registruotiems juridiniams asmenims, kurie LIFE projektuose planuoja būti asocijuotaisiais paramos gavėjais, kai koordinuojantysis paramos gavėjas yra registruotas užsienio šalyje.

Daugiau informacijos apie bendrąjį finansavimą teikia Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir ekonominių priemonių departamento Europos Sąjungos investicinių priemonių įgyvendinimo skyriaus vyriausioji specialistė Sigita Alčauskienė (tel. 8 706 63532, el. p. sigita.alcauskiene@am.lt).

 

Bendrojo finansavimo aprašas

Bendrojo finansavimo paraiškos forma