NAUJIENOS

Kviečiame NVO teikti paraiškas dėl Europos žaliojo kurso!

2021 m. sausio 8 d.

2020-12-10 d. buvo paskelbtas NVO kvietimas teikti paraiškas dėl Europos žaliojo kurso (angl. LIFE NGO Call for proposals on European Green Deal). Paraiškos teikiamos elektroniniu paštu EASME-LIFE-2020-NGO4GD@ec.europa.eu iki 2021.03.31 d. 18 val. Lietuvos laiku.

Lietuvos nevyriausybinės organizacijos turi galimybę gauti papildomą (iki 25%) projekto veiklų finansavimą iš Aplinkos ministerijos. Kreiptis būtina iki 2021 m. vasario 1 d. Aplinkos ministerijos kvietimo informacija skelbiama čia.

Atkreipiame dėmesį, kad 2021-01-12 d. 11.00-13.45 val. Lietuvos laiku vyks virtuali informacinė sesija, kurioje bus paaiškinta, kaip veikia LIFE finansavimas pagal LIFE 2020 kvietimą teikti paraiškas nevyriausybinėms organizacijoms dėl Europos žaliojo kurso (LIFE 2020 NGO4GD). ES įregistruotas nevyriausybines organizacijas dirbančias aplinkos ir (arba) klimato veiksmų srityje ir atitinkančias visus kvietimo dokumentuose išdėstytus tinkamumo kriterijus, kviečiame dalyvauti šiame renginyje, registruotis galima čia. Renginio įrašas vėliau bus paskelbtas LIFE „YouTube“ kanale.

Šis internetinis seminaras pristatys pagrindinius kvietimo aspektus. Dalyviai galės užduoti klausimus per sli.do naudodami grotažymę #NGO4GD. Seminaro metu Aplinkos generalinis direktoratas akcentuos pagrindinį aplinkosaugos NVO indėlį į Europos žaliąjį susitarimą, o Klimato veiksmų generalinis direktoratas apibūdins svarbias sąsajas su dabartine ES klimato politikos situacija. Be to, EASME pasidalins išsamia informacija apie kvietimo prioritetus ir tinkamumo kriterijus bei techninius ir finansinius aspektus.

NVO kvietimo dėl Europos žaliojo kurso paraiškų teikimo dokumentai.

Internetinis seminaras “LIFE kvietimas nevyriausybinėms organizacijoms Žaliajam kursui Lietuvoje - NGO4GD“

Kvietimas