NAUJIENOS

Kviečiame teikti paraiškas klimato projektams finansuoti

2020 m. rugpjūčio 11 d.

 Iki 2020 m. spalio 6 d. galima teikti LIFE paraiškas pagal šias prioritetines sritis:

  • Klimato kaitos švelninimas;
  • Prisitaikymas prie klimato kaitos;
  • Klimato valdysena ir informavimas.

Finansuojami bandomieji, parodomieji, geriausios praktikos bei valdymo ir informuotumo didinimo projektai. Paraiškas teikti gali visi Lietuvoje ir kitose ES šalyse registruoti juridiniai asmenys. Projektų vertė – nuo 0,5 iki 5 mln. eurų, finansavimo intensyvumas – 55%.

Šiais metais dėmesys ypač skiriamas Žaliojo kurso bei Klimato pakto įgyvendinimui, siekiant pritraukti aktyvias organizacijas bendradarbiauti ir demonstruoti sprendimus.

Štai keletas Lietuvai aktualių prioritetinių veiklos sričių 2020 metų LIFE kvietime: 

  • Alternatyvios technologijos energijai imliai pramonei

  • Fluorintų dujų alternatyvos

  • Ūkininkavimo ir kiti žemės naudojimo būdai, mažinantys ŠESD emisijas bei didinantys anglies kiekį dirvožemyje

  • Tvari miškininkystė ir biomasės naudojimas

  • Miestų prisitaikymas

  • Vietos iniciatyvų įgyvendinimas prisidedant prie Europos klimato pakto

Atsakymus į svarbiausius klausimus apie projektų tikslus, veiklų planavimą ir finansavimo sąlygas rasite LIFE gide. Išsami informacija pateikta gairėse pareiškėjams.

Aplinkos projektų valdymo agentūra mielai suteiks nemokamas konsultacijas bei padės parengti sėkmingą LIFE paraišką – kviečiame kreiptis info@lifeprojektai.lt arba mūsų nurodytais kontaktais.