NAUJIENOS

Artėja LIFE bendrojo finansavimo paraiškų teikimo terminas

2023 m. birželio 19 d.

Kviečiame pareiškėjus, kurie planuoja naujus LIFE programos projektus ir ketina 2023 m. rugsėjį teikti paraišką dėl Europos LIFE programos finansavimo, pasinaudoti papildomu bendruoju finansavimu iš Lietuvos Respublikos biudžeto ir pateikti Aplinkos ministerijai paraiškas dėl bendrojo finansavimo skyrimo. Kaip ir kasmet paraiškas dėl bendrojo finansavimo iš Lietuvos valstybės biudžeto gali teikti LIFE projektų pareiškėjai dėl veiklų planuojamų įgyvendinti Lietuvoje. Paraiškos dėl bendrojo finansavimo skyrimo bus priimamos iki 2023 m. liepos 3 d.

„Aplinkos ministerija, matydama LIFE projektų svarbą, ir toliau ketina iš dalies dengti dalį sėkmingų LIFE pareiškėjų nuosavo indėlio. Lietuvos nacionalinio bendrojo finansavimo lėšomis gali būti padengiama iki 30-40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, o finansavimo intensyvumas nustatomas ne tik projekto, bet ir kiekvieno partnerio lygmeniu“ – teigia Aplinkos ministerijos atstovė Sigita Alčauskienė.

Specialistė pažymi, kad pareiškėjai, pretenduojantys gauti bendrojo finansavimo lėšų LIFE projektui įgyvendinti Aplinkos ministerijai oficialiai bendru ministerijos kontaktu info@am.lt turės pateikti įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą užpildytą paraiškos formą, parengtą pagal Europos Komisijos kvietime numatytą projekto paraiškos pavyzdį. Jos skaitmeninę kopiją būtina pateikti kontaktiniam LIFE asmeniui Lietuvoje Sigitai Alčauskienei el. paštu adresu sigita.alcauskiene@am.lt.

„Labai svarbu, kad teikiant paraišką Europos Komisijos paraiškų teikimo Funding & Tender portale taip pat būtų pažymėtas leidimas kontaktiniam LIFE asmeniui gauti informaciją. Šitokiu būdu mes galėsime operatyviai reaguoti paraiškos sėkmės atveju, ir užtikrinti, kad projektas laiku sulauks valstybės paramos“ – pasakoja S. Alčauskienė. Pasak specialistės, rugpjūčio antroje pusėje LIFE projektų pareiškėjai bus informuoti, ar jų projektas yra įtrauktas į preliminarų bendrojo finansavimo sąrašą.

LIFE programos bendrojo finansavimo paraiškos forma ir jos teikimo tvarka yra nustatyta Bendrojo finansavimo lėšų skyrimo Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) projektams tvarkos apraše.

Daugiau informacijos apie bendrąjį finansavimą suteiks Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir ekonominių priemonių departamento Europos Sąjungos investicinių priemonių įgyvendinimo skyriaus vyriausioji specialistė Sigita Alčauskienė (tel. 8 620 31405, el. p. sigita.alcauskiene@am.lt). Kontaktinis asmuo klimato kaitos klausimais yra Aplinkos ministerijos Klimato politikos grupės patarėja Lina Čeičytė (tel. 8 682 23663, el. p. lina.ceicyte@am.lt).