NAUJIENOS

LIFE programa pristatyta “Inovacijų savaitėje 2017”

2017 m. spalio 12 d.

Spalio 9-13 d. Lietuvoje vyksta “Inovacijų savaitė 2017”. „Inovacijų savaitė 2017“ – tai renginių ciklas, suburiantis Lietuvos verslo, mokslo, viešojo sektoriaus atstovus, jaunimą dalintis mintimis apie ateitį. „Inovacijų savaitės 2017“ renginius jungia viena tema – išmanūs miestai. Juose pristatomi modernūs miestai, kuriuose įgyvendinami tvarūs sprendimai tausoja aplinką ir kuriuose patogu gyventi.

Renginiuose siekta supažindinti su naujausiomis tvarių miestų mokslo inovacijomis, suteikti informacijos apie finansavimo galimybes ir paramos paslaugas. Didelis dėmesys renginiuose buvo skiriamas klasteriams, jų naudai verslui ir miestams.

Regioniniuose „Inovacijų savaitės 2017” renginiuose Panevėžyje, Šiauliuose, Alytuje ir Marijampolėje „LIFE gebėjimų stiprinimo Lietuvoje“ grupė pristatė Europos Sąjungos LIFE programą, jos finansavimo galimybes, projektų temas ir projektų pavyzdžius tvariems žaliesiems miestams kurti.

Pranešimų skaidrės: Panevėžio, Šiaulių, Alytaus, Marijampolės