NAUJIENOS

LIFE programos paraiškų vertinimo kriterijai

2022 m. rugsėjo 13 d.

Iki LIFE programos standartinių veiksmų projektų paraiškų pateikimo liko 20 dienų. Prieš pateikiant paraišką naudinga dar kartą peržvelgti, ar paraiška atitinka visus 4 vertinimo kriterijus (angl. award criteria):

1.       Tinkamumas (angl. Relevance). Bus vertinama kiek Jūsų projektas prisideda prie LIFE programos konkrečiųjų tikslų; kiek stipriai projektas atitinka Kvietimo dokumente nurodytą konkretų prioritetą; bendros intervencijos logikos pagrįstumas; kiek projektas teikia naudos ir skatina sinergiją su kitomis politikos sritimis, svarbiomis siekiant aplinkos ir klimato politikos tikslų.

2.       Kokybė (angl. Quality):

 • projekto darbo plano aiškumas, tinkamumas ir pagrįstumas;
 • tinkama veiklų įgyvendinimo vieta ir geografinė aprėptis;
 • stebėsenos ir rezultatų viešinimo plano kokybė;
 • atitinkamų suinteresuotųjų šalių identifikavimas ir sutelkimas;
 • siūlomų priemonių viešinti projektą ir skleisti jo rezultatus skirtingoms tikslinėms grupėms tinkamumas ir kokybė.

3.       Poveikis (angl. Impact). Šio kriterijaus svoris yra didžiausias, tai rodo koks svarbus LIFE projektams yra pasiekiamas poveikis.

 • Poveikio, kurio tikimasi projekto metu ir po projekto pabaigos, mastas ir patikimumas (taip pat svarbu atsižvelgti į galimą neigiamą poveikį kitiems konkretiems LIFE programos tikslams ir užtikrinti, kad nebūtų padaryta žala).
 • Projekto rezultatų tvarumas pasibaigus projektui.
 • Galimybė pakartoti projekto rezultatus tame pačiame ar kituose sektoriuose ar vietovėse; arba galimybė, kad projekto rezultatus masiškai pritaikys kiti viešieji ar privatūs subjektai arba bus sutelktos didesnės investicijos ar finansiniai ištekliai (skatinamasis potencialas – angl. catalytic potential).
 • Projekto rezultatų panaudojimo priemonių kokybė.

4.       Ištekliai (angl. Resources). Šiuo kriterijumi įvertinamas bendras projekto valdymas.

 • projekto komandos sudėtis, atsižvelgiant į kompetenciją, įgūdžius ir atsakomybę bei valdymo struktūros tinkamumą. Projektą gali vykdyti konsorciumas, bet gali vykdyti ir vienas partneris (tai būna labai retai).
 • biudžeto ir išteklių tinkamumas ir jų suderinamumas su siūlomu projekto veiklos planu.
 • biudžeto skaidrumas, t. y. pagrindiniai išlaidų elementai turėtų būti pakankamai aprašyti.
 • mastas, kuriuo įvertinamas ir mažinamas projekto poveikis aplinkai, taip pat ir naudojant žaliuosius pirkimus. Pripažintų metodų naudojimas apskaičiuojant projekto ekologinį pėdsaką (pvz., angl. PEF, OEF metodai ar panašūs) arba aplinkosaugos vadybos sistemos (pvz., EMAS) būtų privalumas.
 • Siūlomo projekto kainos ir kokybės santykis.

Verta atkreipti dėmesį, kad pagal visus kriterijus bus skiriama iki 20 balų, o pagal poveikio kriterijų – iki 30 balų. Nuosekliai išpildžius visus vertinimo kriterijus LIFE programos paraiškos galima surinkti iki 90 iš 100 balų. Likusius 10 balų galima gauti už papildomus 5 kriterijus (už kiekvieną jų po 2 balus).