NAUJIENOS

Liko tik 1 mėnuo pateikti LIFE Bendrojo finansavimo paraiškas AM!

2022 m. liepos 1 d.

Bendrojo finansavimo paraiškoms pateikti liko tik vienas mėnuo - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija paraiškų laukia iki 2022 m. rugpjūčio 2 d. Kaip ir kasmet paraiškas dėl bendrojo finansavimo iš Lietuvos Valstybės biudžeto gali teikti LIFE projektų pareiškėjai dėl veiklų planuojamų įgyvendinti Lietuvoje.

Bendrojo finansavimo paraiškos turi būti pateiktos užpildant bendrojo finansavimo paraiškos formą, kuri yra pateikiama kartu su Bendrojo finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. D1-696 „Dėl  Bendrojo finansavimo lėšų skyrimo aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) projektams tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Didžiausias galimas bendrasis finansavimas standartiniams veiksmų projektams yra iki 40 procentų, o pagal paprogramę „Gamta ir biologinė įvairovė“ iki 33 procentų.

Išsamesnę informaciją teikia nacionaliniai LIFE kontaktiniai asmenys – Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir ekonominių priemonių departamento Europos Sąjungos investicinių priemonių įgyvendinimo skyriaus vyriausioji specialistė Sigita Alčauskienė (tel. 8 620 31405, el. p. sigita.alcauskiene@am.lt). Kontaktinis asmuo klimato kaitos klausimais yra Aplinkos ministerijos Klimato politikos grupės patarėja Lina Čeičytė (tel. 8 682 23663, el. p. lina.ceicyte@am.lt).