NAUJIENOS

Metas teikti LIFE programos koncepcijas - terminas pratęstas!

2019 m. birželio 6 d.

Norintys dalyvauti LIFE programoje kviečiami suskubti rengti koncepcijas Aplinkos paprogramės projektams finansuoti. Srities „Aplinka ir išteklių naudojimo efektyvumas“ koncepcijų teikimo terminas ­– birželio 17 d. 17 val. (Lietuvos laiku), „Gamta ir biologinė įvairovė“ bei „Aplinkos valdymas ir informavimas“ – birželio 20 d. (terminas buvo pratęstas dėl sistemos trikdžių) 17 val. (Lietuvos laiku) LIFE projektų koncepcijos Europos Komisijai teikiamos per paraiškų pateikimo sistemą eProposal.

Tie pareiškėjai, kurie šiais metais planuoja dalyvauti LIFE projektuose pagal Klimato paprogramę, iki birželio 14 d. gali kreiptis į Aplinkos ministeriją dėl LIFE projektų finansavimo iš Lietuvos Respublikos biudžeto. Bendrojo finansavimo paraiškos formą rasite aprašo priede, kuris patvirtintas aplinkos ministro 2014 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. D1-542 (aktuali redakcija: 2018-05-30 Nr. D1-424). Dėl bendrojo finansavimo Lietuvoje būtina kreiptis prieš pateikiant LIFE paraišką Europos Komisijai.

LIFE projektų rengėjais ir vykdytojais gali būti visi – verslo įmonės, biudžetinės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos ir visi kiti juridiniai asmenys. LIFE projektu svarbu pademonstruoti Jūsų sumanymo aplinkosauginę ar klimato naudą. Projektai turėtų pasiūlyti įgyvendinti pilotinius sprendimus ar naujomis sąlygomis pritaikyti technologiją ar modelį, kuris galės būti atkartotas platesniu mastu. LIFE programa žymią dalį finansavimo skiria biologinę įvairovę išsaugantiems geriausios praktikos projektams.

Pagrindiniai jau įgyvendintų LIFE projektų rezultatai Lietuvoje: išsaugotos vertingos aukštapelkių buveinės, eksploatuotuose durpynuose atkurtos natūralios sąlygos sugrįžti nykstančiams paukščiams, ropliams, varliagyviams, vabzdžiams, sukurti ekonomiškai gyvybingi pievų valdymo modeliai ir kitos finansinių investicijų reikalaujančios aplinkosaugos priemonės.

LIFE projektai teikia akivaizdžią naudą ne tik gamtai ir žmonėms, bet ir Lietuvos ekonomikai – ne tik pritraukdami Europos Sąjungos biudžeto lėšas (kurios prarandamos, kai Lietuvos pareiškėjai nelaimi LIFE programos finansavimo), bet ir kurdami darbo vietas, skatindami naujus žiedinės ekonomikos verslo modelius, išbandydami ir patiekdami rinkai naujus ekologinius sprendimus.

Informaciją apie LIFE programos kvietimą teikia nacionaliniai LIFE kontaktiniai asmenys – Europos Sąjungos investicinių priemonių įgyvendinimo skyriaus vyriausioji specialistė Sigita Alčauskienė (tel. 8 706 63532, el. p. sigita.alcauskiene@am.lt) ir Klimato kaitos valdymo grupės patarėja Lina Čeičytė (tel. 8 706 61855, el. p. lina.ceicyte@am.lt).

LIFE projektų rengėjai daug metodinės medžiagos ras LIFE gide bei svetainėje www.lifeprojektai.lt. Koncepcijų rengimo klausimais konsultuoja projekto „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ grupė Aplinkos projektų valdymo agentūroje (kontaktai: Aušra Šmitienė, tel. 8 5 205 3170, el. p. ausra.smitiene@apva.lt).