NAUJIENOS

Mokomasis vizitas į Estiją

2017 m. spalio 1 d.

Rugsėjo 27-29 d. LIFE gebėjimų stiprinimo Lietuvoje projekto grupė lankėsi Estijoje. Mokomojo vizito į Estiją metu buvo dalyvauta antrajame Baltijos šalių LIFE bendradarbiavimo susitikime Pernu bei aplankytos dviejų LIFE projektų vietos (Pernu ir Alam-Pedja) bei susitikta su LIFE pareiškėju ir apžiūrėtos įrengtos žuvų pralaidos Poltsama miestelyje.

Aplankytas Alam-Pedja gamtos rezervatas, kuriame vykdomas  LIFE Mires Estonia projektas, kuriuo atstatomas nebeeksploatuojamas durpynas, siekiant atkurti prieš tai buvusias buveines: atstatomas hidrologinis režimas, valoma užaugusi teritorija, kasami specialūs vandens telkiniai siekiant pagerinti paukščių, varliagyvių, vabzdžių populiacijų būklę.

Pernu mieste lankytoje URBANCOWS projekto vietoje yra siekiama pagerinti pakrančių pievų ir pakrančių įlankų buveinių bei šių buveinių rūšių aplinkosauginį statusą. To siekiama valant nereikalingą vegetaciją, atkuriant hidrologinį režimą, sukuriant sąlygas ganymui. Apžiūrėtas projekto vietoje įrengtas pažintinis takas, ganymui pajūryje laikomi galvijai.

Antrajame Baltijos šalių LIFE bendradarbiavimo susitikime Pernu, Lietuvos, Latvijos ir Estijos projektų vykdytojai trumpai pristatė vykdomus LIFE projektus. Susitikimo pabaigoje laikas buvo skirtas Baltijos šalių LIFE gebėjimų stiprinimo projektų grupėms bei NCP pasidalinti patirtimi, problemomis ir ateities planais.

 

Bendradarbiavimo susitikime pristatyto pranešimo "Building LIFE capacities in Lithuania" skaidrės.