NAUJIENOS

Naujas internetinis seminaras apie LIFE projekto biudžetą

2019 m. lapkričio 4 d.

Informuojame, kad parengėme 2 dalių internetinį seminarą apie LIFE projekto biudžeto sudarymą. Pirmoje dalyje parodoma, kaip sudaryti LIFE projekto biudžetą, naudojant projekto „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ parengtą Excel formą. Įraše aiškinama, kaip susiplanuoti kiekvienos projekto veiklos išlaidas pagal visas išlaidų kategorijas: personalo kaštai, kelionių išlaidos, išorės pagalbos išlaidos, ilgalaikio naudojimo prekių (įrangai ir infrastruktūrai tinkama tik nusidėvėjimo išlaidų dalis) išlaidos, trumpalaikio vartojimo reikmenų išlaidos, kiti kaštai ir netiesioginės išlaidos. Taip pat aptartas PVM tinkamumas.

Antroje dalyje apžvelgiamos projekto biudžeto formos: F1 forma ir papildomas bei nuolatinis personalas,  2-jų proc. taisyklės reikalavimų atitikimo patikrinimas, F2-F8 formos. Kiekvieno partnerio kaštai apibendrinami R2a formoje, joje paaiškintas ir ES dalies bei nuosavo indėlio apskaičiavimas. Pabaigoje parodoma visų partnerių finansinius įnašus apžvelgianti FC forma bei R2 ir R1 ataskaitos.