NAUJIENOS

Naujų LIFE standartinių veiksmų projektų pasiūlymų bendras biudžetas yra 2,7 mlrd. eurų

2021 m. gruodžio 16 d.

Pagal 2021 m. kvietimą Europos Komisija gavo 606 LIFE programos paraiškas gamtos ir biologinės įvairovės, žiedinės ekonomikos ir gyvenimo kokybės bei klimato veiksmų projektams įgyvendinti.

Standartinių veiksmų projektų paraiškų pateikimo terminas buvo 2021 metų lapkričio 30 diena. Paraiškos buvo gautos beveik iš visų ES šalių. Bendra pasiūlymų kaina yra apie 2,7 mlrd. eurų (iš jų 1,6 mlrd. eurų iš Europos Sąjungos):

  • 165 paraiškos už 940 mln. eurų gamtai ir biologinei įvairovei;
  • 267 paraiškos už 1,1 milijardą eurų žiedinei ekonomikai ir gyvenimo kokybei;
  • 174 paraiškos už 690 milijonų eurų klimato kaitos švelninimui ir prisitaikymui prie jos.

Planuojami LIFE programos projektai sieks apsaugoti mūsų planetą:

  • sustabdyti biologinės įvairovės nykimą;
  • stiprins žiedinę ekonomiką pasitelkiant naujas technologijas ir sprendimus;
  • apsaugos aplinką ir gerins žmonių gyvenimo kokybę;
  • sumažins šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, didins atsparumą klimato kaitai ir didins informuotumą apie klimato kaitos švelninimą.

Šiuo 2021-2027 m. finansavimo etapu remiamas Europos žaliasis kursas, taip pat ES biologinės įvairovės strategija iki 2030 m., ES žiedinės ekonomikos veiksmų planas ir ES klimato veiksmų tikslai.

Pateiktos paraiškos bus įvertintos nepriklausomų ekspertų. Apie vertinimo rezultatus Europos Komisija informuos pareiškėjus 2022 m. balandžio mėn. Planuojamas sutarčių pasirašymas 2022 metų vasara, naujų projektų startas planuojamas 2022 m. rugpjūčio mėn.